Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő 2017. május 28-tól június 4-ig

   Május 30-án, kedden este fél8-kor képviselőtestületi gyűlés lesz a Plébánián, melyre minden képviselőt szeretettel és feltétlenül várunk.

 • 1.  Május 28-án, vasárnap, délután 3 órakor bérmálás lesz a taksonyi templomban.

  29-én, hétfőn este 6 órakor pedig hálaadó szentmise lesz szintén Taksonyban a bérmálkozók, szüleik és bérmaszüleik részvételével. Mindenkit szeretettel várunk.

  2. Utolsó Bibliaóra 31-én, szerdán este 6 órakor lesz a Főplébánián.

  3. Zarándoklatot hirdetünk jún. 3-án szombaton Máriabesnyőre. Vannak szabad helyek, jelentkezni lehet még a mise után a sekrestyében, illetve  szerda estig a káplán atyánál. 

  Indulás reggel 8 órakor, érkezés este 5 óra körül.

  4. A héten Elsőpéntek, Elsőszombat. Idős, beteg testvéreinket a szokott rendben keressük majd fel.

  5. Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Imádkozzunk, hogy mindannyiunkat eltöltsön ajándékaival.

  6. Hagyományosan Pünkösdhétfőn hangverseny lesz a taksonyi templomban, délután 5 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk.

 • DH. Fő 2017. május 28-tól június 4-ig

   

  URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

   

  Reggel 7.ó.

  De. ½ 11.ó. Somogyi Lászlóné (Anna édesanya) 8. évf.

              dr. Marosi András 4. évf.

              Ulbert Ádám tem. megemlékezés

              Szilágyi Mihályné (Hegedűs Magdolna) tem. megemlékezés

               Beteg gyógyulásáért

   

  Hétfő:

  Reggel 7.ó.

  Beteg gyógyulásáért

   

  Kedd: Szent István király ereklyéinek átvitele

  Reggel 7.ó.

  Beteg gyógyulásáért

   

  Szerda:

  Reggel 7.ó.

  Beteg gyógyulásáért

   

  Csütörtök:

  Reggel 7.ó. 

   

  Elsőpéntek:

  Délután ½ 6.ó.

   

  Jövő vasárnap:

  PÜNKÖSDVASÁRNAP

  Reggel 7.ó

  De ½ 11.ó. Hívekért

   

  PÜNKÖSDHÉTFŐ:

  Reggel 7.ó

  De ½ 11.ó. Papp Imre KálmánTaksony

 • Taksony 2017. május 28-tól június 4-ig

 • 1.  Május 28-án, vasárnap, délután 3 órakor bérmálás lesz a taksonyi templomban.

  29-én, hétfőn este 6 órakor pedig hálaadó szentmise lesz szintén Taksonyban a bérmálkozók, szüleik és bérmaszüleik részvételével. Mindenkit szeretettel várunk.

  2. Utolsó Bibliaóra 31-én, szerdán este 6 órakor lesz a Főplébánián.

  3. Zarándoklatot hirdetünk jún. 3-án szombaton Máriabesnyőre. Vannak szabad helyek, jelentkezni lehet még a mise után a sekrestyében, illetve  szerda estig a káplán atyánál. 

  Indulás reggel 8 órakor, érkezés este 5 óra körül.

  4. A héten Elsőpéntek, Elsőszombat. Idős, beteg testvéreinket a szokott rendben keressük majd fel.

  5. Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Imádkozzunk, hogy mindannyiunkat eltöltsön ajándékaival.

  6. Hagyományosan Pünkösdhétfőn hangverseny lesz a taksonyi templomban, délután 5 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk.

 • Taksony 2017. május 28-tól június 4-ig

  URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

   

  Szombat

  este 7.ó. Szülőkért és testvérekért

   

  Vasárnap

  Reggel ½ 9.ó.

  Délután 3.ó. Bérmálás: dr. Beer Miklós megyéspüspök

   

  Hétfő:

  Este 6.ó. Hálaadó szentmise

   

  Kedd: Szent István király ereklyéinek átvitele

  Reggel 8.ó.

   

  Elsőpéntek:

  Este 7.ó. Wéber Zoltánné (Itzelberger Mária) 1.évf.

   

  Szombat:

  Este 7.ó. Szűzanya tiszteletére a Rózsafüzér Társulat szándékára

                      Balogh Tamásné (Netzer Erzsébet, Pipi néni, nemrég halt meg Kanadában!)

   

  Jövő vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP

  Reggel ½ 9.ó. Hívekért

   

  PÜNKÖSDHÉTFŐ:

  Reggel ½ 9.ó.Dunaharaszti liget

 • Liget 2017. május 28-tól június 4-ig

   

 • 1.  Május 28-án, vasárnap, délután 3 órakor bérmálás lesz a taksonyi templomban.

  29-én, hétfőn este 6 órakor pedig hálaadó szentmise lesz szintén Taksonyban a bérmálkozók, szüleik és bérmaszüleik részvételével. Mindenkit szeretettel várunk.

  2. Utolsó Bibliaóra 31-én, szerdán este 6 órakor lesz a Főplébánián.

  3. Zarándoklatot hirdetünk jún. 3-án szombaton Máriabesnyőre. Vannak szabad helyek, jelentkezni lehet még a mise után a sekrestyében, illetve  szerda estig a káplán atyánál. 

  Indulás reggel 8 órakor, érkezés este 5 óra körül.

  4. A héten Elsőpéntek, Elsőszombat. Idős, beteg testvéreinket a szokott rendben keressük majd fel.

  5. Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Imádkozzunk, hogy mindannyiunkat eltöltsön ajándékaival.

  6. Hagyományosan Pünkösdhétfőn hangverseny lesz a taksonyi templomban, délután 5 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk.

 • DH. Liget  2017. május 28-tól június 4-ig

  URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE

   

  Szombat

  Este ½ 6.ó.

   

  Vasárnap

  Délelőtt ½ 10.ó.

   

  Elsőpéntek

  Reggel 7.ó. 

   

  Szombat

  Este ½ 6.ó.

   

  Jövő vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP

  Délelőtt ½ 10.ó.

   

  Pünkösdhétfő:

  Délelőtt ½ 10.ó.

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
HIT, REMÉNY, SZERETET
2016. szeptember 03., szombat 08:23

Karitász tábor 2016

2016-ban ismét megrendezésre került a Karitász nyári tábor, sok-sok gyermek és szülő örömére.

 karitasz2016

2016. szeptember 03., szombat 09:11

Ligeti templom alap építése

A dunaharszti ligeti templom építése képekben. Nézd meg az alap építését.

alapepites

2016. szeptember 03., szombat 09:22

Ligeti templom alapszerkezet építése

A ligeti templom alapszerkezetének építése képekben (2016).

alapszerkezet

Dr. Legeza József görög katolikus lelkész előadása, a házasságról 2015.02.20-án a dunaharaszti főplébánián.