Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő HIRDETÉSEK

   

 •  

   

   Hirdetések:

  E héten szerdán este 6 órakor BIBLIAÓRA lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szívesen olvassák és elmélkednek a Szentírás tanításán.

  A héten elkezdődik az új iskolai év, vele együtt a hittanórák is. Eredményes jó munkát, tudásban és hitben való gyarapodást kívánunk a gyermekeknek. A hitoktatóknak és többi pedagógusnak sok erőt a gyermekekkel való foglalkozáshoz.

   

 •  

  Dh Fő. 2018. Szept.16-23-ig.

  ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

  Vasárnap:

  Reggel 7.ó. Domonkos gyémántmisés atyáért

  Délelőtt 1/2 11.ó. †Turák Miklós tem.megemlékezés

  Hétfő: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

  Reggel 7.ó.

  Kedd:

  Reggel 7.ó.

  Szerda:

  Reggel 7.ó.†Tömösy Lászlóné (Katalin) 10.évf.

  Csütörtök: Kim Taegon Szent András és társai vértanúk

  Reggel 7.ó. élő Gyene László 43. születésnapra hálából

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI 25 VASÁRNAP

  Reggel 7.ó.

  Délelőtt 1/2 11.ó. † Borosjenői Kálmán tem.megemlékezésTaksony

 • Taksony HIRDETÉSEK

   E héten pénteken délután 5 órakor Elsőáldozási szülői értekezlet lesz a templomban.

 •  

   

   Hirdetések:

  E héten szerdán este 6 órakor BIBLIAÓRA lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szívesen olvassák és elmélkednek a Szentírás tanításán.

  A héten elkezdődik az új iskolai év, vele együtt a hittanórák is. Eredményes jó munkát, tudásban és hitben való gyarapodást kívánunk a gyermekeknek. A hitoktatóknak és többi pedagógusnak sok erőt a gyermekekkel való foglalkozáshoz.

   

 •  

  Taksony, 2018.Szept.16-23-ig.

  ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 

  SZENTMISÉK RENDJE

   

  Szombat:

  Este 7.ó. Élő és meghalt Családtagok

  VASÁRNAP:

  Reggel1/1 9.ó. †Gerencsér Istvánné (Wágner Anna) és férje István és †Szülők

  Hétfő:  Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

  Este 6.ó. †Jánosi Anna 20.évf.

  Kedd:

  Reggel 8.ó.

  Péntek: Szent Máté apostol és evangélista

  Este 6.ó.

  Szombat:

  Este 7.ó. †Gayerhoz Mátyás 20.évf. és felesége Mária, valamint †Családtagok

  Vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

  Reggel 1/2 9 .ó.

   Dunaharaszti liget

 • Liget HIRDETÉSEK

   

   

   

 •  

   

   Hirdetések:

  E héten szerdán este 6 órakor BIBLIAÓRA lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szívesen olvassák és elmélkednek a Szentírás tanításán.

  A héten elkezdődik az új iskolai év, vele együtt a hittanórák is. Eredményes jó munkát, tudásban és hitben való gyarapodást kívánunk a gyermekeknek. A hitoktatóknak és többi pedagógusnak sok erőt a gyermekekkel való foglalkozáshoz.

   

 •  

  Dh. Liget 2018.Szept.16-23-ig.

  ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

  Szombat

  Délután 4.ó.

  Vasárnap:

  Reggel 1/2 10.ó.

  Péntek:

  Reggel 7.ó.

  Szombat:

  Délután 4.ó.

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP.

  Délelőtt 1/2 10.ó. 

   

   

   

   

   

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
HIT, REMÉNY, SZERETET

Hirdetések:

A héten elkezdődik az új iskolai év, vele együtt a hittanórák is. Eredményes jó munkát, tudásban és hitben való gyarapodást kívánunk a gyermekeknek. A hitoktatóknak és többi pedagógusnak sok erőt a gyermekekkel való foglalkozáshoz.

E héten szerdán este 6 órakor BIBLIAÓRA lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szívesen olvassák és elmélkednek a Szentírás tanításán.

szombat, 03 szeptember 2016 08:23

Karitász tábor 2016

2016-ban ismét megrendezésre került a Karitász nyári tábor, sok-sok gyermek és szülő örömére.

 karitasz2016

szombat, 03 szeptember 2016 09:11

Ligeti templom alap építése

A dunaharszti ligeti templom építése képekben. Nézd meg az alap építését.

alapepites

szombat, 03 szeptember 2016 09:22

Ligeti templom alapszerkezet építése

A ligeti templom alapszerkezetének építése képekben (2016).

alapszerkezet

Dr. Legeza József görög katolikus lelkész előadása, a házasságról 2015.02.20-án a dunaharaszti főplébánián.