Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő hirdetések 2017. április 3-tól 10-ig

   

 • 3-án a Szentföld javára van gyűjtés.

   

  A héten elsőpéntek lesz. A betegekhez, idősekhez a szokott időben megyünk el.

   

  A nagyhét programját kitettük a hirdetőtáblára. Ebben az évben Dunaharasztin a Nagytemplomban lesznek korábban a nagyheti szertartások, Taksonyban későbben.

 • DH. Fő miserend 2017. április 3-tól 10-ig

   

  NAGYBÖJT V.   VASÁRNAPJA

   

  Reggel 7.ó. Kiss  Orsolya és Kiss Miklós gyógyulásáért

  De. ½ 11.ó. Emese 9.születésnapjára

                     Horváth János 6.évf.

                     Kovács Zoltán tem.megemlékezés (3.-án temetés)

   

  Hétfő:

  Reggel 7.ó.

   

  Kedd:

  Reggel 7.ó.

   

  Szerda:

  Reggel 7.ó.

   

  Csütörtök:

  Reggel 7.ó. 

   

  Elsőpéntek:

  Délután ¾ 5.ó.KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

  Délután ½ 6.ó.

   

  Jövő vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP

  Reggel 7.ó Dr. Etédi Jenőné (Zikeli Márta) tem.megemlékezés

  De ½ 11.ó. Koczka Miklós 37.évf.

           Kaltenecker Sándor 27.évf. és a Kaltenecker nagyszülőkért

                              Horváth Jánosné (Roszkos Irma) 1.évf.

                              Réder Jánosné (Fajta Anna) 5.évf.

  Délután 5.ó. Kálvária KápolnaTaksony

 • Taksony hirdetések 2017. április 3-tól 10-ig

 • 3-án a Szentföld javára van gyűjtés.

   

  A héten elsőpéntek lesz. A betegekhez, idősekhez a szokott időben megyünk el.

   

  A nagyhét programját kitettük a hirdetőtáblára. Ebben az évben Dunaharasztin a Nagytemplomban lesznek korábban a nagyheti szertartások, Taksonyban későbben.

 • Taksony miserend 2017. április 3-tól 10-ig

  NAGYBÖJT V.   VASÁRNAPJA

   

  Szombat

  este 7.ó. a Szűzanya tiszteletére a Rózsafüzér Társulat szándékára

                              Szülők: János és Ilona

  Vasárnap

  Reggel ½ 9.ó. Nagy András 13.évf. és Hozzátartozók

   

  Hétfő:

  Este 7.ó.

   

  Kedd:

  Reggel 8.ó.

   

  Elsőpéntek:

  Este 6.ó. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG A Szent Anna kórus Sillye Jenő gitáros keresztútját végzi, diavetítéssel

  Este 7.ó. Schuszter Péterné (Köhber Mária) tem.sztm.

   

  Szombat:

  Este 7.ó. Wégner Antal 2.évf.

   

  Jövő vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP

  Reggel ½ 9.ó. Hálából

  Délután 5 óra Kálvária KápolnaDunaharaszti liget

 • Liget hirdetések 2017. április 3-tól 10-ig

   

 • 3-án a Szentföld javára van gyűjtés.

   

  A héten elsőpéntek lesz. A betegekhez, idősekhez a szokott időben megyünk el.

   

  A nagyhét programját kitettük a hirdetőtáblára. Ebben az évben Dunaharasztin a Nagytemplomban lesznek korábban a nagyheti szertartások, Taksonyban későbben.

 • DH. Liget miserend 2017. április 3-tól 10-ig

  NAGYBÖJT       V.      VASÁRNAPJA

   

  Szombat

  Este ½ 6.ó.

   

  Vasárnap

  Reggel ½ 10.ó Hálából 91. születésnapra

   

  Elsőpéntek

  Reggel 7.ó. Erdélyi Rudolf 6.évf.

  Este 6.ó. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

   

  Szombat

  Este ½ 6.ó.

   

  Jövő vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP

  Délelőtt ½ 10.ó.

  Délután 5 óra Kálvária Kápolna

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
HIT, REMÉNY, SZERETET

Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól mindenkinek kötelező megtartani a hústilalmat, kivételek a betegek.

 

NAGYHETI  és  HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK   RENDJE

2017.

Nagycsütörtök:   Utolsó vacsora emlékezete

Dunaharasztin       este   ½ 6.ó.

Dh. Ligeten    este   ½ 7 ó.

Taksonyban   este   ½ 8 ó.

 

Nagypéntek:  Jézus halála, passió

Dunaharasztin       este ¾ 5 keresztút,   ½ 6.-tól szertartások

                               reggel 9-től     szentségimádás

Dh. Ligeten este ¾ 6 ó. keresztút, ½ 7-től szertartások

Taksonyban  este ¾ 7.ó. keresztút, ½ 8-tól szertartások

 

Nagyszombat: Vigília szertartás, tűzszentelés stb.

Dunaharasztin Délután ½ 4-től szertartások és körmenet

Dh. Ligeten            Este ½ 7-től szertartások és körmenet

Taksonyban   Este 8-tól szertartások

                De. 10-től 12-ig,    Du. 3-7-ig szentsírlátogatás  

 

Húsvétvasárnap:

Taksonyban           reggel ½9.ó. szentmise és körmenet

Dunaharasztin       reggel 7 és ½ 11.ó. szentmisék

                Dh. Ligeten            reggel ½10.ó. szentmise

                          

Húsvéthétfő

Vasárnapi miserend

2016. szeptember 03., szombat 08:23

Karitász tábor 2016

2016-ban ismét megrendezésre került a Karitász nyári tábor, sok-sok gyermek és szülő örömére.

 karitasz2016

2016. szeptember 03., szombat 09:11

Ligeti templom alap építése

A dunaharszti ligeti templom építése képekben. Nézd meg az alap építését.

alapepites

2016. szeptember 03., szombat 09:22

Ligeti templom alapszerkezet építése

A ligeti templom alapszerkezetének építése képekben (2016).

alapszerkezet

Dr. Legeza József görög katolikus lelkész előadása, a házasságról 2015.02.20-án a dunaharaszti főplébánián.