Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Taksony

 • Taksony HIRDETÉSEK  

   

   

  A Betlehemi Láng jövő csütörtökön a reggel 6 órakor a hajnali misén lesz itt. Lehet hazavinni belőle, ha hoznak lámpát, amivel elvigyék.

  Megjelent a Krisztus Fénye karácsonyi száma. Szeretettel ajánljuk mindenkinek. Ingyenes. Köszönjük a főszerkesztő és összes munkatársa fáradozását.

   

 •  Hirdetések: 

   

 • Taksony 2023.December 17-24-ig. 

   

  Advent III. Vasárnapja

  Szombat:

  Este 6.ó Hanh József 20.évf.

  Kreisz Jakabné (Makó Anna)

  Vasárnap: 

   Reggel 1/2 9.ó. 

  Hétfő: 

  Este 6.ó. 

  Kedd:

  Reggel 6.ó.  

  Csütörtök:

  Reggel 6.ó.

  Péntek:

  Este 6.ó.

  Szombat: 

  Este 6.ó. 

  Advent IV. Vasárnapja

   Reggel 1/2 9. ó.

  Délután 15.ó. pásztorjáték gyerekeknek

  Éjjel 22.ó. Pásztorjáték

  Éjjel 22 ó 30 p. Éjféli mise

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (30) 375-7914 

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 34. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Plebi.hu - Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái - Plebi.hu - Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

A 17. karitásztábort tartottuk a dunaharaszti Szent István Plébánián és ennek az összefogásnak a létrejöttét-lebonyolítását köszönjük meg!p1fgiu9i8412k813u8i281q6n1kn219

A képek önmagukért beszélnek.

 

 

 

„Az élet útjára tanítasz engem” (Zsolt 16,11)

Dunaharaszti lakosságszáma egyre nő – az elmúlt öt évben közel 3000 fővel nőtt a lélekszám - ezzel párhuzamosan évről évre több iskolai férőhelyre van és lesz is szükség a jövőben. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a lakók 31,7%-a vallotta magát katolikusnak.

Az elmúlt években különösen nagy kegyelmi állapotban vannak az egyházközségeink: Rákóczi-ligeten új templom épült, rengeteg elsőáldozó volt és lesz is, mind Dunaharasztin, mind Taksonyban, sokan készülnek bérmálkozásra, a vasárnapi szentmiséken sok kisgyermekes család vesz részt hétről-hétre. Gyermekek nélkül már nem nagyon tudunk elképzelni vasárnapi szentmisét, és hála az Istennek nem is kell.

Ha teszünk érte mi közösségként is, akkor ez a kegyelmi állapot nem csak eredmény lehet, hanem jó alapja a lelki építkezésnek. Élvezhetjük, amíg tart, vagy építhetünk rá, hogy még tovább tartson. A térségben nincs jelenleg katolikus iskola, de sokan vagyunk katolikus szülők. A település lélekszáma olyan mértékben gyarapodott az elmúlt időszakban, hogy az iskolás korúak nevelése-oktatása csak a meglévő iskolai férőhelyek bővítésével biztosítható Dunaharasztin. Ebben a helyzetben reális esélyét látjuk annak, hogy a vallásos szülők számára az új általános iskolai férőhelyek megteremtése egy egyházi iskola indításával biztosítson beiskolázási lehetőséget.

Amennyiben a helyi egyházközségek tagjai és a helybeli szülők elegendő számban támogatják a kezdeményezést és szándéknyilatkozatban vállalják, hogy egy esetlegesen induló katolikus iskolába járatnák gyermekeiket, az aláírásukkal támogatva kérhetjük az Egyházmegyét, Marton Zsolt püspök urat és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságát, hogy vizsgálják meg a lehetőséget és támogassák Dunaharasztin a katolikus iskola alapítását és egyházmegyei fenntartását.

Az élő közösségre épülő katolikus iskola:

- ereje és támasza az élő katolikus közösségnek,

- biztos pont a szülőknek, hiszen a katolikus család és a katolikus iskola értékközösség,

- megalapozza, hogy gyermekeink tevékeny alakítói legyenek szűkebb és tágabb környezetüknek.

Célunk, hogy legkorábban 2023 szeptemberében elindulhasson az iskola az igény szerinti évfolyamokon.

Ez még csak egy kezdeményezés, nem tudjuk, hogy hol lehetne és milyen méretben az iskola. Egy biztos: ha erős szülői és egyházközségi igény van rá, akkor bízunk abban, hogy Isten segítségével lehetővé válik katolikus iskola indítása Dunaharasztin.

Kérjük, hogy külön íven írjanak alá azok a hívek, akik szülőként már meg tudják jelölni, hogy hány fő gyermeküket íratnák be egyházi iskolába, ugyanis az alapításhoz elsődlegesen arra a létszámra van szükség, amivel tervezni lehet az iskola indulását.

Kérjük, hogy a családalapítás, gyermekvállalás előtt álló fiatalok is külön íven írjanak alá, hogy képet tudjuk adni arról Püspök Úrnak, hogy akár hosszabb távon is hány gyermekkel lehet tervezni az iskola működését.

Mindemellett kérünk minden hívet is, hogy írja alá a kezdeményezést, akkor is, ha már nem fog gyermeket beíratni iskolába, de egyházközségeink épülése, erősödése szempontjából fontosnak tartja és elviekben támogatja az iskolalapítást.

 

Az aláíró ívek a taksonyi plébánián, valamint a dunaharaszti és taksonyi katolikus templomok sekrestyéiben érhetők el.

A kezdeményezéssel kapcsolatban érdeklődni lehet András atyánál és Zsolti atyánál, illetve dr. Szabó Zoltánnál (tel: 20/259-0100, e-mail: zoltan92.szabo@gmail.com).

 

A 15. karitásztábort tartottuk a dunaharaszti Szent István Plébánián és ennek az összefogásnak a létrejöttét-lebonyolítását köszönjük meg ezzel a beszámolóvalKaritász tábor 2018 1. kép

Úgy érezzük, hogy e tábort Isten hívta létre, mint olyan eszközt, amelyen keresztül megmutathatja, hogy mennyire vágyódik rá, hogy sok gyermeket maga köré gyűjtve kellemes hetet szerezzen számukra. Vajon nekünk eszünkbe jutott-e már, hogy Isten szeret velünk lenni? Hogy neki is jólesik a velünk együtt töltött idő? A Szent István Plébánián július 30- augusztus 3-ig szerveztük ezt az – Isten szeretete és az emberek összefogása miatt ingyenes - kézműves-napközis tábort 134, 5-13 éves gyermeknek.

Az ember nem azért megy táborozni, amiért nyaralni indul. A nyaralás pihentet, míg a táborozás lefáraszt és megedz. Amikor tábort szervezünk, nem néhány családtag ellátmányáról gondoskodunk, mint nyaraláskor, hanem több tucatnyi gyermek szükségleteiről készítünk listát. Amikor pedig tematikát tervezünk, magunk előtt látjuk a közösséget, azt a nem létező csapatot, akik egy hét alatt formálódnak azzá. Ez a legnagyobb élmény egy táborban, a közösség élménye. Az, hogy nem vagyok egyedül, hogy számíthatunk egymásra, hogy közös az élmény, de közös a nehézség is. Aki táborozott, az felvértezte magát a közösség élményével. „Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan” (Pilinszky: Átváltozás).

 

szombat, 03 szeptember 2016 08:23

Karitász tábor 2016

2016-ban ismét megrendezésre került a Karitász nyári tábor, sok-sok gyermek és szülő örömére.

 karitasz2016

szombat, 03 szeptember 2016 09:11

Ligeti templom alap építése

A dunaharszti ligeti templom építése képekben. Nézd meg az alap építését.

alapepites

szombat, 03 szeptember 2016 09:22

Ligeti templom alapszerkezet építése

A ligeti templom alapszerkezetének építése képekben (2016).

alapszerkezet

Dr. Legeza József görög katolikus lelkész előadása, a házasságról 2015.02.20-án a dunaharaszti főplébánián.