Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő HIRDETÉSEK

   Egyházközségi képviselőtestületi gyűlés lesz holnap, február 26-én, hétfőn este 7 órakor Dunaharaszti Főplébánián, melyben megtárgyaljuk a múlt évi zárszámadást és az ez évi feladatokat. Mind a pasztorális, mind a gazdasági tanács tagjait várjuk.

 • Hirdetések

  E héten szombaton, március 3.-án gyermekszentmise lesz este 6 órakor a Taksonyi templomban.

  Nagyböjt minden péntekjén keresztúti ájtatosság van a templomban.

  Ma, február 25-én, vasárnap gyűjtünk a Katolikus Iskolák javára.

  Várjuk az 1%-os felajánlásokat: Az első 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház javára. A második 1%-ot pedig templomaink alapítványának javára. A bejáratnál helyeztünk el erre adószámokat.

  Ma, vasárnap délután 5 órakor jótékonysági orgonakoncert lesz a Dunaharaszti Szent István templomban. A koncertet Király Csaba Európa hírű orgonaművész tartja. A hangverseny ingyenes, de gyűjtünk az épülő Dunaharaszti Rákócziligeti új templom javára. Mindenkit szeretettel várunk. .

  Akik Brenner János atya boldoggá avatására szeretnének elmenni Szombathelyre, jelentsék be a templomok sekrestyéjében.

   

   

   

   

 • Dh Fő. 2018. Febr. 25-Márc. 4-ig.

  NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

  SZENTMISÉK RENDJE

  Vasárnap:

  Reggel 7.ó.                 

  De ½ 11.ó. Simon Istvánné (Teréz édesanya) 20.évf.

                   a Mayer és a Cedzidlovszki Család elhunyt tagjaiért

                  Hollos István 27.évf.

  Hétfő: 

  Reggel 7.ó.

  Kedd:

  Reggel 7 .ó.

  Szerda:

  Reggel 7.ó. Hegedűs Gyula 47. évf. és Családtagjaiért

  Csütörtök:

  Reggel 7.ó.

  Péntek:

  Délután 3/4 4 ó. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

  Délután 1/2 5.ó. elsőpénteki szentmise

  Jövő vasárnap:Nagyböjt III. vasárnapja

  Reggel 7.ó.

  Délelőtt 1/2 11.ó. Wágner Mátyás tem.megemlékezésTaksony

 • Taksony HIRDETÉSEK

   

   

 • Hirdetések

  E héten szombaton, március 3.-án gyermekszentmise lesz este 6 órakor a Taksonyi templomban.

  Nagyböjt minden péntekjén keresztúti ájtatosság van a templomban.

  Ma, február 25-én, vasárnap gyűjtünk a Katolikus Iskolák javára.

  Várjuk az 1%-os felajánlásokat: Az első 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház javára. A második 1%-ot pedig templomaink alapítványának javára. A bejáratnál helyeztünk el erre adószámokat.

  Ma, vasárnap délután 5 órakor jótékonysági orgonakoncert lesz a Dunaharaszti Szent István templomban. A koncertet Király Csaba Európa hírű orgonaművész tartja. A hangverseny ingyenes, de gyűjtünk az épülő Dunaharaszti Rákócziligeti új templom javára. Mindenkit szeretettel várunk. .

  Akik Brenner János atya boldoggá avatására szeretnének elmenni Szombathelyre, jelentsék be a templomok sekrestyéjében.

   

   

   

   

 • Taksony, 2018. Febr.25-Márc.4-ig.

  NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

  SZENTMISÉK RENDJE

   

  Szombat:

  Este 6.ó. 

  VASÁRNAP:

  Reggel 1/2 9.ó. Magyar Katalin 9.évf.

  Hétfő:

  este 6.ó.

  Kedd:

  Reggel 8.ó.

  Csütörtök:

  Délután 4.ó. Kreisz Jakab tem.sztm.

  Péntek:

  Este 1/4 6.ó. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

  Este 6.ó. Tüzér Sándorné (Jacsó Teréz) tem.sztm.

  Szombat:

  Este 6.ó. Szűzanya tiszteletére (R.T.)

  Vasárnap: Nagyböjt III. vasárnapja

  Reggel 1/2 9.ó. Dunaharaszti liget

 • Liget HIRDETÉSEK

   

 • Hirdetések

  E héten szombaton, március 3.-án gyermekszentmise lesz este 6 órakor a Taksonyi templomban.

  Nagyböjt minden péntekjén keresztúti ájtatosság van a templomban.

  Ma, február 25-én, vasárnap gyűjtünk a Katolikus Iskolák javára.

  Várjuk az 1%-os felajánlásokat: Az első 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház javára. A második 1%-ot pedig templomaink alapítványának javára. A bejáratnál helyeztünk el erre adószámokat.

  Ma, vasárnap délután 5 órakor jótékonysági orgonakoncert lesz a Dunaharaszti Szent István templomban. A koncertet Király Csaba Európa hírű orgonaművész tartja. A hangverseny ingyenes, de gyűjtünk az épülő Dunaharaszti Rákócziligeti új templom javára. Mindenkit szeretettel várunk. .

  Akik Brenner János atya boldoggá avatására szeretnének elmenni Szombathelyre, jelentsék be a templomok sekrestyéjében.

   

   

   

   

 • Dh. Liget 2018.Febr. 25-Márc. 4-ig.

  NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

  SZENTMISÉK RENDJE

  Szombat

  Este ½ 5.ó.

  Vasárnap:

  Reggel 1/2 10.ó. 

  Péntek:

  Reggel 7.ó.

  KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG

  Szombat

  Este ½ 5.ó.

  Jövő vasárnap:Nagyböjt III. vasárnapja

  Délelőtt 1/2 10.ó.

   

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
HIT, REMÉNY, SZERETET

Hirdetések

E héten szombaton, március 3.-án gyermekszentmise lesz este 6 órakor a Taksonyi templomban.

Nagyböjt minden péntekjén keresztúti ájtatosság van a templomban.

Ma, február 25-én, vasárnap gyűjtünk a Katolikus Iskolák javára.

Várjuk az 1%-os felajánlásokat: Az első 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház javára. A második 1%-ot pedig templomaink alapítványának javára. A bejáratnál helyeztünk el erre adószámokat.

Ma, vasárnap délután 5 órakor jótékonysági orgonakoncert lesz a Dunaharaszti Szent István templomban. A koncertet Király Csaba Európa hírű orgonaművész tartja. A hangverseny ingyenes, de gyűjtünk az épülő Dunaharaszti Rákócziligeti új templom javára. Mindenkit szeretettel várunk. .

Akik Brenner János atya boldoggá avatására szeretnének elmenni Szombathelyre, jelentsék be a templomok sekrestyéjében.

 

szombat, 03 szeptember 2016 08:23

Karitász tábor 2016

2016-ban ismét megrendezésre került a Karitász nyári tábor, sok-sok gyermek és szülő örömére.

 karitasz2016

szombat, 03 szeptember 2016 09:11

Ligeti templom alap építése

A dunaharszti ligeti templom építése képekben. Nézd meg az alap építését.

alapepites

szombat, 03 szeptember 2016 09:22

Ligeti templom alapszerkezet építése

A ligeti templom alapszerkezetének építése képekben (2016).

alapszerkezet

Dr. Legeza József görög katolikus lelkész előadása, a házasságról 2015.02.20-án a dunaharaszti főplébánián.