Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Hit és erkölcs tanítás - András atya

A KÖTELEZŐEN BEVEZETENDŐ HIT ÉS ERKÖLCSI OKTATÁSRÓL

 

Kedves Taksonyi és Dunaharaszti Lakosok! Kedves Szülők!


Jézus arra küldött minket: „Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot” „Tanítsatok minden népet és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


Ezt a megbízatásunkat teljesítjük nem csak a templomban, hanem a hitoktatásban is. Ahhoz, hogy hitünk szerint tudjunk élni, ismernünk is kell hitünk tanítását. Ezt a tudást a hittanórákon lehet megszerezni. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a hitoktatásra. Aki csak jelentkezett mindenkivel foglalkoztunk. Gyermekkel, fiatalokkal, felnőttekkel egyaránt.


A 2013/2014 évi iskolai évben új lehetőség mutatkozik az iskoláskorú gyermekek hittan tanítására. Az iskolai tanórák keretén belül tanulhatják a gyermekek a hittant. Óriási lehetőség ez. Iskolai órák keretében, és nem fáradtan, a tanításhoz csatlakozóan, nem a külön órák alatt, vagy délután kell tanulniuk a hittant.


Az állami törvény lehetőséget ad: vagy hittan tanulásra, vagy általános erkölcsi ismeretek elsajátítására (etika).


Természetesen, azok a szülők, akik megkereszteltették gyermeküket a hittan oktatására kell, hogy beírassák gyermeküket, hiszen erre tettek ígéretet a templomban, amikor gyermeküket megkereszteltették
. Természetesen, azok a gyermekek is járhatnak hittanra, akik még nincsenek megkeresztelve, de a szüleiknek az a szándéka, hogy gyermekük valláserkölcsi nevelést kapjanak. Ismerjék meg a Bibliát, és a hit alapvető tanításait, mert ezek nemcsak a hívőknek fontos, hanem minden embernek. Egyrészt mert egy keresztény kultúrkörben élünk Európában, másrészt a vallás olyan értékekre tanít és nevel, amely minden ember számára komoly alapot ad a becsületes, értékes, humánus emberi életre, emberi tartásra.


Kedves Szülők!


Én, mint a Dunaharaszti és Taksonyi Római Katolikus Egyház vezetője szeretettel várom munkatársaimmal együtt gyermeküket,(gyermekeiket) az iskolai tanítás keretében kapott lehetőség szerinti hittanórákra. Hitoktatóink komoly szakmai felkészültséggel, tudással és nagy szeretettel foglalkoznak az Önök gyermekével, (gyermekeikkel). Bár az etikai oktatás, mint alternatíva is komoly értékeket képvisel, de a hittanoktatást semmiképpen nem helyettesítheti.

 

Őszinte tisztelettel és szeretettel:

 Láng András plébános

Utoljára frissítve: hétfő, 18 március 2013 10:26