Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Egyházközségi hozzájárulás

Kedves Testvérek!

Az Egyházi Törvénykönyv 222. kánon, 1.§ alapján „a krisztushívők kötelesek hozzájárulni az egyház szükségleteinek kielégítéséhez”.

Az Egyházmegyei Hivatal ajánlása szerint az egyházközségi hozzájárulás összege személyenként a nettó jövedelem 1%-a.

A Dunaharaszti és Taksonyi Római Katolikus Egyházközségek Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkéntes egyházi hozzájárulás mértéke jövedelemmel rendelkezők esetében az éves nettó összjövedelem 1%-a, de legalább 3000 forint, nyugdíjasok esetében a hozzájárulás mértéke legalább évi 1500 forint. Az egyház támogatása lelkiismereti kérdés.

Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adót") minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.

Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett "egyházi adóval".

A kért "egyházi adó" mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik "egyházi adójukat".Az egyházközségi hozzájárulás, régi nevén egyházi adó, arra szolgál, hogy a kedves testvérek lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák egyházközségüket.

Az egyházadó befizethető:

- postai (sárga) csekken, mely beszerezhető a templomban, elvihető az újságtartó polcról;

- átutalással:

            - Dunaharaszti Fő úti Szent István plébánia: a 64400116-30109978-51100019 bankszámlaszámra;

            - Dunaharaszti Ligeti Szent Imre plébánia: a 11742180-20065661, OTP-nél vezetett bankszámlaszámra;

            - Taksonyi Szent Anna plébánia: a 64400116-30110037-51100015 bankszámlaszámra;

- készpénzben a plébániai fogadóórák alkalmával;

- postai (sárga) csekken, amelyet önkéntesek juttatnak el a postaládákba

- készpénzben a kijelölt személyeknek, akik személyesen keresi fel esetenként a testvéreket, látogatják őket, beszélgetnek velük.

Csekken vagy átutalással történő fizetés esetén a megjegyzés rovatban tüntessék fel: „egyházadó”! A befizetésről szóló bizonylatot – nyugtát, csekkszelvényt, bankszámlakivonatot – minden esetben őrizzék meg, hiszen szükség esetén ezzel igazolhatják a befizetés tényét!

Az egyházi hozzájárulásból befolyó összegből finanszírozzuk templomunk, plébániánk működését (közüzemi díjak fizetése, felmerülő javítások, karbantartások kiadásait), valamint rendezvényeink szükségleteit. Az egyházi hozzájárulásból befolyó összeg az éves működéshez szükséges pénz egy kisebb részét teszi ki, a többit a stóladíjakból, adományokból, támogatásokból és pályázati pénzekből igyekszünk előteremteni. A terveinket eddig mindig sikerült megvalósítanunk a Jóisten kegyelméből és támogatásával.

Megköszönve a Kedves Testvérek eddigi támogatását, továbbra is kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is támogassák anyagilag is egyházközségeinket!

Láng András plébános

1+1% felajánlása Egyházunk, templomaink részére

Az első százalékról a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai számra lehet rendelkezni.

A második százalékról valamelyik alábbi templomi Alapítvány részére lehet rendelkezni:

  • a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13 adószámon,
  • a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13 adószámon,
  • a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a 18702563-1-13 adószámon.

Adományok felajánlása

  • Taksonyi Szent Anna Templomért Alapítvány 64400116-30110038-61100015,
  • Dunaharaszti Szent István Templomért Alapítvány 64400116-30109984-61100011,
  • Dunaharaszti Szent Imre Római Katolikus Templomért Alapítvány  11600006-00000000-09873755.

Köszönjük a nagylelkű támogatásokat.

Kapott támogatások

A Dunaharaszti Szent István Templom fűtési rendszerének korszerűsítését 1.000.000 Ft-al támogatta a 2016-os évben Magyarország kormánya.

Köszönjük a támogatást!