Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

2013 év statisztikái, programjai

Év végi beszámoló a három egyházközségből, a 2013.-évről

2013 programjai Dunaharasztin és Taksonyban

Január hónapban Vízkereszt ünnepén megszenteljük a vizet, délután házakat szentelünk, de egész évben bármikor szívesen elmegyünk házat szentelni.

Megtartottuk az Ökumenikus imahetet. Ez évben is sokan vettek részt rajta az egyes felekezetekből. Idén is várjuk a résztvevőket, hogy közösen imádkozzunk az egységért.

JEGYESTANFOLYAMOT január közepétől kezdjük minden évben. Idén január 23.-én, csütörtökön kezdődik.

GYERMEKSZENTMISÉKET tartottunk minden hónap harmadik vasárnapján, Ligeten és Taksonyban felváltva. Szeptembertől havonta mindkét helyen.

A BIBLIAÓRÁKAT és a FELNŐTT HITTANT felváltva szerdánként tartottuk.

2014-ben január 8-án kezdődik a felnőtt hittan, a Bibliaóra pedig 15-én.

A GÖRÖG KATOLIKUS szentmise minden hónap utolsó vasárnapján van.

Február hónap elején Gyertyaszentelő körül mutattuk be az elsőáldozó gyermekeket a hívők közösségben.

Február 10-én a Mária Rádió Dunaharasztiból közvetítette a vasárnapi szentmisét.

AZ EGYHÁZKÖSÉGI KÉPVISELŐK két csoportban, a gazdasági tanács és a lelkipásztori tanács havonta tartottak egész évben gyűlést.

A ligeti templom tervei közül ekkor választottuk ki Apró Tamás tervét. Azóta az év folyamán elkészült minden elő terv. Csak akkor tudjuk elkezdeni az építést, ha lesz anyagi forrásunk. Ami egyenlőre nincs.

Március hónapban. Második vasárnappal elkezdődtek a rendszeres Kálvária Kápolnai szentmisék. Amelyet idén is márciusban kezdünk.

Az élelmiszergyűjtés ez idén is eredményes volt. A KARITÁSZ osztotta ki a rászorulóknak.

A Kálvária Kápolna körül különleges keresztút volt nagypénteken, a szentjánosbogár klub élő képekkel jelenítette meg idén is a stációkat.

A lelki napot idén Dr. Papp Miklós görög katolikus professzor végezte.

Megtartottuk a heti Szentségimádásokat mind a három templomban egész évben.

Dél-Dunamenti ifjúsági találkozók is volt ebben az évben, ahol fiataljaink részt vettek.

Április hónapban

Énekkaraink a Szent Cecília kórus, a Szent István ifjúsági kórus a Szentjánosbogár klub ifjúsági tagjaival kiegészítve sokszor énekeltek mind a három templomban rendszeresen.

A Dunaharaszti KARITÁSZ CSOPORTUNK megtartotta az idősek délutánját, valamint a nyári gyermektábort,

A Taksonyi KARITÁSZ CSOPORTUNK télen minden hónapban főzött ebédet a község rászorulóinak.

AZ EGYHÁZKÖZSÉGI BÁLT idén is megrendeztük munkatársaink segítségével, ezen is sokan részt vettek, mint minden évben.

Több alkalmat is találtunk az évben, amikor külön is közvetítettük Isten áldásátkegyelmét a híveknek. Gyermekeknek, családoknak, időseknek, házassági jubilánsoknak, hogy csak néhányat említsünk.

Bérmálás is volt, mint minden évben, idén Dunaharasztin Dr. Varga Lajos püspök atya bérmált.

A KRISZTUS FÉNYE újságunk idén is megjelent négy alkalommal nagy oldal és nagy példányszámban.

Május hónapban

Sajnos elvesztettük kiváló munkatársunkat Maczó Istvánt, aki a Dunaharaszti egyházközségben, főleg a templomban és a honlap szerkesztésében sokat tevékenykedett.

Megtartottuk a hagyományos Nepomuki Szent János ünnepet szentmisével és gyertyaúsztatással.

A CSALÁDI NAP megrendezése a Dunaharaszti plébánia udvarán. Május 28-án, pünkösdhétfőjén.

Taksonyban pedig csodálatos koncerten vehettünk részt.

Fiataljain egész busszal mentek Nagymarosra az ifjúsági találkozóra, amely októberben megismétlődött.

Júniusban a ligeten bemutattuk a híveknek a templom terveket.

Ebben a hónapban hunyt el Szigetvári Imre atya, aki sokat segített, mint nyugdíjas a környék papjainak.

Július hónapban

Taksonyban megtartottuk a templom búcsút. Szlávik Antal atya a szlovákiai Vízkeletről, és Kantár Norbert Újmisés atya voltak a vendégeink

Augusztus . Hónap elején voltunk Erdélyben egy busszal, nagy élmény volt.

Dunaharaszti Szent István búcsún Kovács György váci egyházmegyés diakónus prédikált.

Taksonyban augusztus vége felé kezdődött a plébánia teljes tetőcseréje, amely októberben fejeződött be. A Szent Anna alapítványon keresztül.

Valamint a templom kórusán felújítottuk a burkolatot. Valamint a plébánián egy szoba teljesen felújításra került.

Szeptember hónapban ismét megtartottuk Taksonyban, a Templomok Éjszakája rendezvényt.

A kálvária Kápolna búcsúját Szerencsés Zsolt soroksári plébános atya tartotta, nagyszámú hívek jelenlétében.

Taksonyi küldöttséggel voltunk a szlovákiai Taksonyban a a templom újraszentelése alkalmával.

A Ligeten többször is volt az év folyamán vendégség a ligeti kertben az egyházközség összekovácsolódására.

Október hónapban kiosztottuk minden szentmisén A BETEGEK SZENTSÉGÉT. Nagyon sokan felvették.

A Dunaharaszti nagyplébánia padlásának a szigetelési is elkészült szorgalmas híveink közreműködésével, valamint a szigetszentmiklósi fiatalok munkájából.

A templom és plébánia padlás kitakarítása is megtörtént. Majd a fiatalok lefestették a toronyba vezető vaslépcsőt.

November 10-én, volt a Ligeti búcsú. Melyet Balogh Zoltán atya tartott.

A HÁZASSÁGI JUBILÁNS szentmisén sok család elfogadta meghívásunkat a hálaadásra.

Decemberben , adventben a hajnali miséket, mind a három templomban, sőt a Kálvárián is rendszeresen megtartottunk.

Lourdu atya hittanosainak ”cipős –doboz” ajándékot készítettek családjaink 50 helyett kb. 100 doboz jött össze, egyéb adományokkal együtt.

A taksonyi templom előtt, ill. a Laffert Kúriában a gyertyagyújtási ünnepen nagyon sok érdeklődő vett részt.

Az adventi koncert Dunaharasztin és Taksonyban sok embert vonzottak. Nagy élmény volt mindkettő.

Az iskolások adventi szentmiséjén megtöltötték a templomot a gyerekek.

Dunaharasztin karácsonyra elkészült a plébánia új kerítésének második része.

Taksonyban két, Dunaharasztin egy betlehemes játék volt. Taksonyban betlehemesek keresték fel a családokat.

A karácsonyi díszítés minden templomban felújításra került, új égősorokkal és díszekkel.

Terveink 2014-ben

Bérmálás . Dunaharasztin volt 2013-ben, 2014-ben Taksonyban lesz. Bérmálás lesz felnőtteknek is június elején, azoknak a felnőtteknek, akik rendszeresen gyakorolják hitüket, de még nem bérmálkoztak.

Taksonyban a plébánia külső festése, a templom mennyezet, ill. a tető szigetelése.

Ligeten a templomépítés folytatása.Év végi beszámoló Rákócziliget. 2013.-ban

STATISZTIKA

Keresztelő : 10 Fi 3, Nő 7. Egyh.ház: 4 polg 1 élettársi 5 2012-ben 10

Temetés: 29 Fi 10, Nő 19 ellátva 10, 2012-ban 32

Esküvő: 0

Évi szentáldozások száma: 6000

ANYAGI HELYZET

Az egyházközség számláján 1 102 783 Ft. van,

Az alapítványi számlán pedig 1 053 103 Ft.

A pénztárban pedig 120 470 Ft.

Évvégi beszámoló Dunaharasztin nagytemplom

STATISZTIKA

Keresztelés: Össz. 66. Fi 33, Nő 33 Egyh.h.:26, Polg: 20. Élett 20. 2012:53

Esküvő: Össz: 20 tiszta kat: 16, vegyes 4 2012-ban 26.

Temetés: Össz: 88.Fi 44. Nő 44, ellátva 14, 2012-ben 70 .Dh.össz.(117)

Elsőáldozó: Össz: 27 2012-ben 16

Bérmálás: 13 fiatal (+7 Taksonyi)

Betegek: elsőpéntek.25 + 20 egyszeri ellátás

Hittanosok száma: óvodában, alsó tagozatban nagyjából azonos, Szentáldozások száma: 11 000

Egyházi adó: (1 653 000) 908 000 adóbeszedők által és 745 000 a csekkes befizetésekkel.

Év végi beszámoló Taksony 2013.-ban.

STATISZTIKA

Keresztelés: Össz:27 , Fi 12 Nő 15. Egyh 16, Polg 4, Élett 7, 2012-ben: 34

Esküvő: Össz: 4 . ebből 3 tiszta kat 1 vegyes 2012.-ben 5

Temetés: Össz: 34 ebből Fi 18, Nő 16, ellátva: 8 2012-ban 45

Betegek: elsőpéntek kb.20 egyszeri kb.30.

Hittanosok száma: Alsó tagozatban nagyjából azonos az előző évekhez Szentáldozások száma: 13 600 2012-ben 13700

Éves egyházi adó: 1 818 000 ( 2012-ben: 1 853 000 )

Csekkes befizetés 458 000 Ft volt

Utoljára frissítve: hétfő, 06 január 2014 09:55