Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Képzések - Plebi.hu - Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Képzések

Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

Egyházunk tanítása szerint:

„A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

Elérhetőségek...

Felkészítés a szentségek felvételére - felnőtt hittan

Bibliaóra - a szentírás tanulmányozása.

Célunk, hogy mindazt, amit hitünkről tudunk, a hétköznapjainkban megéljük.