Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Szent József imaközösség

Nevünk: Szent József Imaközösség. A Római Katolikus Egyház Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösségének Dunaharaszti Csoportja vagyunk.

Lelki vezetőnk: Katona István atya - aki 2012-ben a Hit Pajzsa díjat kapta -, és aki a budapesti Hermina úti kápolnában havonta, az utolsó szombaton lelki-nappal fogja össze az imaközösségeket, amely nyitott evangélizációs alkalom is egyúttal. Az Emmausz Közösség lelkisége a hagyományos evangéliumi alapokra épül: szeretet, megbocsátás, segítőkészség, tisztaság, bizalom, öröm Istenben, imádság, tisztelet, béke, alázat, engedelmesség, szerénység. Ezek mellett hozzátartozik az a szemlélet, ami az emmauszi tanítványok történetéből fakad:

  1. Találkozás Jézussal.
  2. Szentírás, amely Isten személyes üzenete hozzánk.
  3. Szentmise: Jézust az emmauszi fogadóban a „kenyértörésről” ismerték föl a tanítványok. A szentmise megjeleníti előttünk Jézus kereszten hozott áldozatát: megváltottak vagyunk; Isten megbocsátja bűnünket, ha bűnbánatot tartunk! Aki élő hittel kapcsolódik a szentmise eseményeibe és szövegébe, az mindig megtapasztalhatja Isten szabadító és gyógyító erejét.


Az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség szolgálata sokrétű: sajtóapostolkodás, lelkiségi könyvkiadás, Szentlélek-, gyógyító-, szemlélődőima-, szabadítóima-szeminárium, lelkigyakorlat szervezés. Az Emmausz Közösség tagjai jöttek el a dunaharaszti Szentlélek-szemináriumra is - közbenjáró imával könyörögtek a Szentlélek kiáradásáért 2010 adventjén. Rólunk: mindnyájan elvégeztük a Szentlélek-szemináriumot, mert ez a lelkiségünk alapja - ki huszonkét, ki két éve -, heti imatalálkozóinkon a köztünk jelen levő Jézushoz imádkozunk. A Szentlélek által hisszük, hogy Isten által szeretve vagyunk: imaalkalmainkon a bibliaolvasás, a tanítás, a dicsőítő imák és énekek, a kötetlen, spontán ima, a prófétai üzenetek, a közbenjáró személyes ima kézrátétellel azért van, hogy mind mélyebben tudjuk befogadni a Szentlélek által az Atya és a Fiú szeretetét. Ebből a tapasztalásból fakad, hogy törekszünk a testvéri szeretet gyakorlására (ami nem könnyű), a karizmák kegyelmi adományaira és az evangelizációs küldetésre: megélni és hirdetni az Evangéliumot. Mivel Dunaharasztin élünk, szolgálatunk is főként helyben történik. Örömmel vettünk részt az első dunaharaszti Szentlélek-szemináriumon 2010-ben, mint szervező és szolgáló testvérek, mert az Úr Jézus azért jött, hogy „életük legyen és bőségben legyen”. Több testvér tagja a Szent Erzsébet Karitásznak is, így a karizmatikus megújulás lelkiségét magunknak vallva igyekszünk karizmánkat megélni a ránk bízottak szolgálatában is.


Információ:
E-mail: marianna3enator@gmail.com

Utoljára frissítve: péntek, 25 január 2013 10:58