Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő HIRDETÉSEK

   Az októberi templomi rózsafüzér ima a reggeli szentmisék után lesz, az előző évek gyakorlatának megfelelően..

   

   

   

 • Hirdetések:

  Óra visszaállítás. Vasárnapra virradóra egy órával többet alhatunk. 

   Gyermekmise vaáranp 1/2 10 órakor a Ligeti új templomban.

   Mindenszenteki temetőájtatosság és sírkőszentelés Taksonyban október 31-én, szombaton délelőtt 1/2 11 órakor,        Dunaharaszti temetőben pedig szombaton délután 1/2 3 órakor lesz.

   A halottakért felajánlható teljes búcsút a Szentatya a koronavírus miatt kiterjesztette egész novemberre. A búcsú elnyerésének föltétele a tiszta szívből való ima a pápa szándékára egy hiszekegy és egy miatyánk. Ha lehet temető látogatással összekötve. Minden nap egy teljes búcsú nyerhető a megholtakért.

   Jövő vasárnap, mindenszentek ünnepén vasárnapi miserendet tartunk. Parancsolt ünnep. 

   

   

 •  

  Dunaharaszti Fő.  2020. Október 25-November 1-ig.

  ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP  

  Szentmiséink rendje ezen a héten:  

  Vasárnap. 

  Reggel 7.ó. 

  Délelőtt 1/2 11.ó. †Kroh Ferencné (Hidegföldi Magdolna) tem.megemlékezés

  †Sütő János tem.megemlékezés

   

  Este 6.ó. Hálából 18. születésnapra

  Hétfő: 

  Reggel 7.ó. 

  Kedd:

  Reggel 7.ó.

  Szerda: Szent  Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

  Reggel 7.ó.

  Csütörtök: 

  Reggel 7.ó. 

  Vasárnap: Évk. 31. MINDENSZENTEK ÜNNEPE

  Reggel 7.ó.

  Délelőtt 1/2 11.ó.

  Este 6.ó

   HALOTTAKNAPJA: 

  Délután 1/2 5.ó. Összes elhunytakért

   



Taksony

 • Taksony HIRDETÉSEK

  Jelenlegi sekrestyésünk, Szegvári Anna december 1-vel lemond sekrestyési állásáról. Szeretettel kérjük kedves híveinket, hogy érdeklődjenek  utána, hogy ki, illetve, kik vállanák el ezt a munkakőrt. Sokat imádkozzunk is erre a szándékra, hogy legyen, illetve legyenek, akik ezután vállalják.

  Az októberi rózsafüzér imát mindenki otthon végezze el, kérték a Rózsafüzér Társulati asszonyok.

   

 • Hirdetések:

  Óra visszaállítás. Vasárnapra virradóra egy órával többet alhatunk. 

   Gyermekmise vaáranp 1/2 10 órakor a Ligeti új templomban.

   Mindenszenteki temetőájtatosság és sírkőszentelés Taksonyban október 31-én, szombaton délelőtt 1/2 11 órakor,        Dunaharaszti temetőben pedig szombaton délután 1/2 3 órakor lesz.

   A halottakért felajánlható teljes búcsút a Szentatya a koronavírus miatt kiterjesztette egész novemberre. A búcsú elnyerésének föltétele a tiszta szívből való ima a pápa szándékára egy hiszekegy és egy miatyánk. Ha lehet temető látogatással összekötve. Minden nap egy teljes búcsú nyerhető a megholtakért.

   Jövő vasárnap, mindenszentek ünnepén vasárnapi miserendet tartunk. Parancsolt ünnep. 

   

   

 •  

   

  Taksony 2020.Október  25-November 1-ig.

  ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

  Szentmiséink rendje ezen a héten:

   Szombat: 

  Este 6.ó. †Novák Józsefné (Kaltenecker Anna) 10.évf.

  Vasárnap:

  Reggel1/2 9 ó. 

  Hétfő: 

  Este 6.ó. †Gayerhosz Józsefné (Wágner Mária) tem.sztm.

   

  Péntek: 

  Délután 3.ó. esküvő Márton Gergő és Áhel Cintia

  Este 5.ó.

  Szombat: 

  Délelőtt 1/2 11.ó. temetői ájtatosság és sírkőszentelés

  Este 6.ó. †Mihály édesapa 10.évf. és elhunyt Családtagok

  Vasárnap: Évk.31. MINDENSZENTEK ÜNNEPE

  Reggel 1/2 9.ó.

   Hétfő: HALOTTAK NAPJA

  Este 6.ó. Összes elhunytakért

   

   



Dunaharaszti liget

 • Liget HIRDETÉSEK

   

 • Hirdetések:

  Óra visszaállítás. Vasárnapra virradóra egy órával többet alhatunk. 

   Gyermekmise vaáranp 1/2 10 órakor a Ligeti új templomban.

   Mindenszenteki temetőájtatosság és sírkőszentelés Taksonyban október 31-én, szombaton délelőtt 1/2 11 órakor,        Dunaharaszti temetőben pedig szombaton délután 1/2 3 órakor lesz.

   A halottakért felajánlható teljes búcsút a Szentatya a koronavírus miatt kiterjesztette egész novemberre. A búcsú elnyerésének föltétele a tiszta szívből való ima a pápa szándékára egy hiszekegy és egy miatyánk. Ha lehet temető látogatással összekötve. Minden nap egy teljes búcsú nyerhető a megholtakért.

   Jövő vasárnap, mindenszentek ünnepén vasárnapi miserendet tartunk. Parancsolt ünnep. 

   

   

 •  

  Dunaharaszti Liget 2020. Október 25-November 1-ig.

  ÉVKÖZI  30.  VASÁRNAP 

  Szentmiséink rendje ezen a héten:  

  Szombat

  Este 1/2 5.ó. 

  †Nagy József tem.megemlékezés

  Vasárnap: 

  1/2 10.ó. 

  Péntek: 

  Reggel 7.ó. 

   Szombat: 

  Este 1/2 5.ó. 

   Vasárnap: Évk. 31. MINDENSZENTEK ÜNNEPE

  Délelőtt 1/2 10.ó. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...



Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Gondviselő Mennyei Atyánk,
minden áldás és élet kútfeje,
hálát adunk Neked,
amiért mindnyájunkat magadhoz vonzol,
és Szent Fiad Testével és Vérével szüntelenül táplálva
közösséggé formálsz bennünket.
A Te jóságodból megértük,
hogy egyházközségünk kinőtte ezt a kis kápolnát.
Új templomot szeretnénk építeni a Te dicsőségedre;
erre a munkánkra kérjük áldásodat,
hisz jól tudjuk,
„hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő” (Zsolt 127,1).
Bizalommal kérünk,
vezess minket Szentlelked által,
hogy gyümölcsözően tudjunk együtt munkálkodni
közös ügyünk megvalósításán.
Add, hogy kőből épült templomod építésén fáradozva
mi magunk is „mint élő kövek
épüljünk lelki házzá, szent papsággá” (1Pét 2,5).
Kérünk, hogy munkánkat, amit Veled kezdtünk,
segítségeddel be is fejezzük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 


>> LETÖLTÉS (24KB, doc) <<

Utoljára frissítve: szerda, 14 január 2015 17:24