Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő HIRDETÉSEK

   

 •  Hirdetések: 

   

  Várjuk a jelentkezőket a házszentelésre.

  Az Ökumenikus imahét Január 16-23-ig lesz. 16.-án Taksonyban este 5  órakor a református templomban. Hétköznap 1/2 7 órakor. Hétfő evangélikus, kedd Dunaharaszti Liget, szerda Dunaharaszti Fő, Csütörtök és péntek baptista, szombat református, Vasárnap du. 5.ó. református templom.

  A Jegyestanfolyam január 20-án, csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Dunaharaszti főplébánián. Várjuk a jelentkezőket.

  Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz.

   

   

   

 • Dunaharaszti Fő. 2022. Január 16-23-ig.

  ÉVKÖZI II. VASÁRNAP

  Reggel 7.ó. Hálából a Majoros, a Baranyai és a Tóth család élő és elhunyt tagjai

  †Jenő édesapa 27.évf.

  †Mihály édesapa, †Magdolna édesanya 

  Délelőtt 1/2 11.ó A Fajta és a Witzing családélő és elhunyt t agjai, Lénárd, Éva, József, Kibédi Ervin, Erzsébet és Mária †Kaltenecker Ferencné, Wágner Borbála 90. szül. nap és halála 1.évf.

  Este 5.ó. †

  Hétfő: Szent Antal apát

  Reggel 7.ó. 

  Kedd: Árpád-házi Szent Margit szűz

  Reggel 7.ó. †Rozália édesanyx és †Piroska nagymama

  Szerda: 

  Reggel 7.ó.

  Csütörtök: Boldog Özséb szerzetes

  Reggel 7.ó. 

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI III. VASÁRNAP

  Reggel 7.ó. †Havasi Antal tem.megemlékezés

  Délelőtt 1/2 11.ó. 

  Este 5. ó.

   

   Taksony

 • Taksony HIRDETÉSEK

   Január 25.-én, kedden délután 5 órakor elsőáldozási hittanóra lesz.

 •  Hirdetések: 

   

  Várjuk a jelentkezőket a házszentelésre.

  Az Ökumenikus imahét Január 16-23-ig lesz. 16.-án Taksonyban este 5  órakor a református templomban. Hétköznap 1/2 7 órakor. Hétfő evangélikus, kedd Dunaharaszti Liget, szerda Dunaharaszti Fő, Csütörtök és péntek baptista, szombat református, Vasárnap du. 5.ó. református templom.

  A Jegyestanfolyam január 20-án, csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Dunaharaszti főplébánián. Várjuk a jelentkezőket.

  Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz.

   

   

   

 •  

  Taksony  2022 Január 16-23-ig.

  ÉVKÖZI  II.  VASÁRNAP

  Szombat: 

  Este 6.ó. †id. Kindlinger György 1.évf.

  †Fülöp László 1.évf. 

  Vasárnap:

  Reggel 1/2 9.ó.

  Hétfő: Szent Antal apát

  Este 6.ó. 

  Péntek: Szent Ágnes szűz és vértanú

  Este 6.ó. †Seres Sándor tem.sztm.

  Szombat  

  Este 6.ó. A Winkler és a Wágner család elhunyt tagjai

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI III. VASÁRNAP

  Délelőtt 1/2 9.ó. Dunaharaszti liget

 • Liget HIRDETÉSEK

 •  Hirdetések: 

   

  Várjuk a jelentkezőket a házszentelésre.

  Az Ökumenikus imahét Január 16-23-ig lesz. 16.-án Taksonyban este 5  órakor a református templomban. Hétköznap 1/2 7 órakor. Hétfő evangélikus, kedd Dunaharaszti Liget, szerda Dunaharaszti Fő, Csütörtök és péntek baptista, szombat református, Vasárnap du. 5.ó. református templom.

  A Jegyestanfolyam január 20-án, csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Dunaharaszti főplébánián. Várjuk a jelentkezőket.

  Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz.

   

   

   

 •  Dunaharaszti Rákócziliget 2022. Január 16-23-ig.

  ÉVKÖZI  II.  VASÁRNAP

  Szombat: Este 1/2 5.ó.

    Vasárnap 

  Délelőtt 1/2 10.ó.  

   

   Péntek: 

  Reggel 7.ó.

  Szombat : 

  Délután 1/2 5.ó.

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI III. VASÁRNAP

  Délelőtt 1/2 10.ó. 

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Gondviselő Mennyei Atyánk,
minden áldás és élet kútfeje,
hálát adunk Neked,
amiért mindnyájunkat magadhoz vonzol,
és Szent Fiad Testével és Vérével szüntelenül táplálva
közösséggé formálsz bennünket.
A Te jóságodból megértük,
hogy egyházközségünk kinőtte ezt a kis kápolnát.
Új templomot szeretnénk építeni a Te dicsőségedre;
erre a munkánkra kérjük áldásodat,
hisz jól tudjuk,
„hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő” (Zsolt 127,1).
Bizalommal kérünk,
vezess minket Szentlelked által,
hogy gyümölcsözően tudjunk együtt munkálkodni
közös ügyünk megvalósításán.
Add, hogy kőből épült templomod építésén fáradozva
mi magunk is „mint élő kövek
épüljünk lelki házzá, szent papsággá” (1Pét 2,5).
Kérünk, hogy munkánkat, amit Veled kezdtünk,
segítségeddel be is fejezzük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 


>> LETÖLTÉS (24KB, doc) <<

Utoljára frissítve: szerda, 14 január 2015 17:24