Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő HIRDETÉSEK

   

   A Dunaharaszti Egyházközség zárszámadó közgyűlése hétfőn,február 10-én este 7 órakor lesz a plébánián, melyre az összes képviselőt várjuk.

 •  

   

   

  Hirdetések:

   

  Az Ökumenikus imahét vasárnap kezdődik: 19-én, vasárnap Taksonyi Református templom délután 5 órakor. Hétfőtől szombatig este 1/2 7 órakor. Hétfő Evangélikus templom, Kedd Ligeti Katolikus templom, Szerda Katolikus nagytemplom, Csütörtök és péntek Református templom, Szombat Baptista imaház. Vasárnap délután 5 órakor Baptista imaház. Szeretettel  várunk minden imádkozót, aki fontosnak tartja a keresztény felekezetek közötti közeledést és egységet.

   

   Jövő vasárnap Urunk bemutatásának ünnepén mutatjuk be az elsőáldozókat.

   

   

 • Dh Fő.2020. Jan. 26-Febr. 2-ig.

  ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

   

  Vasárnap:

  Reggel 7.ó.†Fiatalemberért, Jánosért és Családjáért    

   Délelőtt 1/2 11.ó. † Marék Jánosné Kindlinger Mária tem.megemlékezés

  Hétfő: Merici Szent Angéla szűz és vértanú

  Reggel 7.ó.

  Kedd:  Aqinoi Sznet Tamás áldozópap

  Reggel 7.ó.

  Szerda:

  Reggel 7.ó.

  Csütörtök:

  Reggel 7.ó.

  Péntek:

  Reggel 10.ó. †Wágner Józsefné Gerstenbrein Teréz tem.sztm.

  Jövő vasárnap  ÉVK4..VAS  URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő B.A.) 

  Reggel 7.ó.†Kreisz Jánosné(

    Délelőtt 1/2 11.ó Taksony

 • Taksony HIRDETÉSEK

   A Taksonyi Egyházközség zárszámadó közgyűlése hétfőn, január 27-én este 7 órakor lesz a plébánián, melyre az összes képviselőt várjuk.

 •  

   

   

  Hirdetések:

   

  Az Ökumenikus imahét vasárnap kezdődik: 19-én, vasárnap Taksonyi Református templom délután 5 órakor. Hétfőtől szombatig este 1/2 7 órakor. Hétfő Evangélikus templom, Kedd Ligeti Katolikus templom, Szerda Katolikus nagytemplom, Csütörtök és péntek Református templom, Szombat Baptista imaház. Vasárnap délután 5 órakor Baptista imaház. Szeretettel  várunk minden imádkozót, aki fontosnak tartja a keresztény felekezetek közötti közeledést és egységet.

   

   Jövő vasárnap Urunk bemutatásának ünnepén mutatjuk be az elsőáldozókat.

   

   

 • Taksony, 2020. Jan. 26-Febr. 2-ig.

  ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

   

  Szombat:

  Este 6.ó † Kalló József atyáért  (a Szent Anna Kórus)

  VASÁRNAP

  Reggel 1/2 9.ó  †Szülők és Nagyszülők

  Hétfő:  Merici Szent Angéla szűz és vértanú

  Este 6.ó.

  Csütörtök:

  Délután 4.ó. †Csete Lajosné (Huj Rozália) tem.sztm.

  Péntek: Bosco Szent  János áldozópap

  Este 6.ó. †Szülők és †Hozzátartozók

  Szombat:

  Este.6.ó. † Édesanya 1.évf.

                 Szűzanya tiszteletére (R.T.)

  Jövő vasárnap ÉVK.  4. URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő B.A.)

  Reggel 1/2 9.ó. papokért és papi hivatásokértDunaharaszti liget

 • Liget HIRDETÉSEK

   

   

 •  

   

   

  Hirdetések:

   

  Az Ökumenikus imahét vasárnap kezdődik: 19-én, vasárnap Taksonyi Református templom délután 5 órakor. Hétfőtől szombatig este 1/2 7 órakor. Hétfő Evangélikus templom, Kedd Ligeti Katolikus templom, Szerda Katolikus nagytemplom, Csütörtök és péntek Református templom, Szombat Baptista imaház. Vasárnap délután 5 órakor Baptista imaház. Szeretettel  várunk minden imádkozót, aki fontosnak tartja a keresztény felekezetek közötti közeledést és egységet.

   

   Jövő vasárnap Urunk bemutatásának ünnepén mutatjuk be az elsőáldozókat.

   

   

 • Dh. Liget 2020. Jan.26-Febr.2-ig.

  ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

   

  Szombat

  Este  1/2 5. ó.

  Vasárnap:

  Reggel 1/2 10.ó. 

  Péntek: 

  reggel 7.ó.

  Szombat:

  Este 1/2 5. 

  Jövö vasárnap: ÉVK 4. VAS. URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő B.A.)

  Délelőtt 1/2 10.ó.

   

   

   

   

   

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Gondviselő Mennyei Atyánk,
minden áldás és élet kútfeje,
hálát adunk Neked,
amiért mindnyájunkat magadhoz vonzol,
és Szent Fiad Testével és Vérével szüntelenül táplálva
közösséggé formálsz bennünket.
A Te jóságodból megértük,
hogy egyházközségünk kinőtte ezt a kis kápolnát.
Új templomot szeretnénk építeni a Te dicsőségedre;
erre a munkánkra kérjük áldásodat,
hisz jól tudjuk,
„hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő” (Zsolt 127,1).
Bizalommal kérünk,
vezess minket Szentlelked által,
hogy gyümölcsözően tudjunk együtt munkálkodni
közös ügyünk megvalósításán.
Add, hogy kőből épült templomod építésén fáradozva
mi magunk is „mint élő kövek
épüljünk lelki házzá, szent papsággá” (1Pét 2,5).
Kérünk, hogy munkánkat, amit Veled kezdtünk,
segítségeddel be is fejezzük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 


>> LETÖLTÉS (24KB, doc) <<

Utoljára frissítve: szerda, 14 január 2015 17:24