Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő HIRDETÉSEK

   

   November 26-án, hétfőn este  7 órakor az Egyházközség Képviselőtestületének gyűlése lesz a plébánián. A képviselőket szeretettel várjuk.

 •  

   

   Hirdetések:

   

   

  Ma, vasárnap délután 4 órakor  gyermekszentmise a Dunaharaszti Ligeti templomban.

  Ma, vasárnap a Dunaharaszti nagytemplomban délelőtt 1/2 11 órakor a házassági jubilánsoknak lesz hálaadó szentmiséje. Taksonyban pedig a következő vasárnap lesz, november 25-én.

   Jövő vasárnap, november 25-én gyűjtünk a rászorulók javára, az úgynevezett KARITÁSZ gyűjtés lesz. (körlevelet olvasunk)

  E héten szombaton este szentségimádás lesz. A ligeti templomban a 1/2 5 órai szentmise után, a taksonyi templomban pedig az esti szentmise előtt 5 órai kezdettel. Mindkét alkalomra várjuk a kedves testvéreket.

   

   

   

   

 • Dh Fő. 2018. Nov. 18-25-ig.

  ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

  Vasárnap:

  Reggel 7.ó. †Mészáros Lászlóné (Kaltenecker Erzsébet) tem.megemlékezés

             †Erzsébet nagymama évf.

  Délelőtt 1/2 11.ó. Házassági jubilánsok szentmiséje

  Hétfő: ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET

  Reggel7.ó.

  Kedd: 

  Reggel 7.ó.

  Szerda: A Boldogságos Szűz Mária bemuatatása a templomban

  Reggel 7.ó.

  Csütörtök: Szent Cecília szűz és vértanú

  Reggel7.ó. Hálaadás gyermek születéséért

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI 34. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

  Reggel 7.ó.  †György Jánosné (Erzsébet) 5.évf.

  Délelőtt 1/2 11.ó. †Ruff Lászlóért és beteg felesége megtéréséért

                       †Liptai István 16.évf.

                        †Erdélyi János tem.megemlékezés

                         †Lindwurm Antalné (Schönléber Teréz) tem.megemlékezésTaksony

 • Taksony HIRDETÉSEK

   

   Holnap, november 19-én, hétfőn este 1/2 7 órakor az Egyházközség Képviselőtestületének gyűlése lesz a plébánián. A képviselőket szeretettel várjuk.

 •  

   

   Hirdetések:

   

   

  Ma, vasárnap délután 4 órakor  gyermekszentmise a Dunaharaszti Ligeti templomban.

  Ma, vasárnap a Dunaharaszti nagytemplomban délelőtt 1/2 11 órakor a házassági jubilánsoknak lesz hálaadó szentmiséje. Taksonyban pedig a következő vasárnap lesz, november 25-én.

   Jövő vasárnap, november 25-én gyűjtünk a rászorulók javára, az úgynevezett KARITÁSZ gyűjtés lesz. (körlevelet olvasunk)

  E héten szombaton este szentségimádás lesz. A ligeti templomban a 1/2 5 órai szentmise után, a taksonyi templomban pedig az esti szentmise előtt 5 órai kezdettel. Mindkét alkalomra várjuk a kedves testvéreket.

   

   

   

   

 • Taksony, 2018. Nov. 18-25-ig.

  ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

   

  Szombat: 

  Este 6.ó.

  Reggel1/1 9.ó. 

  Hétfő:  ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET

  Este 6.ó.

  Kedd:

  Reggel 8.ó.

  Szerda:

  Déli 12.ó. †Ballon Istvánné (Bocskor Julianna) tem.sztm.

  Péntek: Szent Kelemen pápa  és vértanú

  Este 6.ó.

  Szombat:

  Este 6.ó.†Wégner Antal és felesége †Wágner Erzsébet

  Vasárnap: ÉVKÖZI  34. KRISZTUS KIRÁLY  VASÁRNAPJA.

  Reggel 1/2 9 .ó. Házassági  jubilánsok szentmiséjeDunaharaszti liget

 • Liget HIRDETÉSEK

   

   

   November 28-án, hétfőn este 1/2 7 órakor az Egyházközség Képviselőtestületének gyűlése lesz a templomban. A képviselőket szeretettel várjuk.

 •  

   

   Hirdetések:

   

   

  Ma, vasárnap délután 4 órakor  gyermekszentmise a Dunaharaszti Ligeti templomban.

  Ma, vasárnap a Dunaharaszti nagytemplomban délelőtt 1/2 11 órakor a házassági jubilánsoknak lesz hálaadó szentmiséje. Taksonyban pedig a következő vasárnap lesz, november 25-én.

   Jövő vasárnap, november 25-én gyűjtünk a rászorulók javára, az úgynevezett KARITÁSZ gyűjtés lesz. (körlevelet olvasunk)

  E héten szombaton este szentségimádás lesz. A ligeti templomban a 1/2 5 órai szentmise után, a taksonyi templomban pedig az esti szentmise előtt 5 órai kezdettel. Mindkét alkalomra várjuk a kedves testvéreket.

   

   

   

   

 • Dh. Liget 2018.Nov.18-25-ig.

  ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

  SZENTMISÉK RENDJE

  Szombat

  Délután 1/2 5.ó.

  Vasárnap:

  Reggel 1/2 10.ó.

  Péntek:

  Reggel 7.ó.

  Szombat:

  Délután1/2 5.ó.

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI 34. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA.

  Délelőtt 1/2 10.ó. Szeminaristák testi és lelki egészségéért

   

   

   

   

   

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Gondviselő Mennyei Atyánk,
minden áldás és élet kútfeje,
hálát adunk Neked,
amiért mindnyájunkat magadhoz vonzol,
és Szent Fiad Testével és Vérével szüntelenül táplálva
közösséggé formálsz bennünket.
A Te jóságodból megértük,
hogy egyházközségünk kinőtte ezt a kis kápolnát.
Új templomot szeretnénk építeni a Te dicsőségedre;
erre a munkánkra kérjük áldásodat,
hisz jól tudjuk,
„hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő” (Zsolt 127,1).
Bizalommal kérünk,
vezess minket Szentlelked által,
hogy gyümölcsözően tudjunk együtt munkálkodni
közös ügyünk megvalósításán.
Add, hogy kőből épült templomod építésén fáradozva
mi magunk is „mint élő kövek
épüljünk lelki házzá, szent papsággá” (1Pét 2,5).
Kérünk, hogy munkánkat, amit Veled kezdtünk,
segítségeddel be is fejezzük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 


>> LETÖLTÉS (24KB, doc) <<

Utoljára frissítve: szerda, 14 január 2015 17:24