Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Kezdőlap


Heti hirdetések,miserend


Dunaharaszti Fő út

 • DH. Fő HIRDETÉSEK

   

   

   

   

 • Hirdetések: 

   Vasárnap hálát adunk Istennek, hogy a Szentíráson keresztül vezet bennünket a hit útján. Erre emlékeztet az ünnepélyesen kitett Szentírás.

   

 • Dunaharaszti Fő. 2021. Szeptember 26-Október 3-ig.

  ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

  Reggel 7.ó. †Mészáros Lajos 54.évf. és Szüleiért

  Délelőtt 1/2 11.ó. Hálából 87. születésnapra

  Este 5.ó.

  Hétfő: Páli Szent Vince áldozópap

   Reggel 7.ó. 

  Kedd: Szent Vencel vértanú

  Reggel 7.ó. 

  Szerda: Szent Mihály Gábor és Rafael főangyalok

  Reggel 7.ó.

  Csütörtök: Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

  Reggel 7.ó.

   Elsőpéntek: Kis Szent Teréz szűz és egyháztanító

  Esküvő délután 3.ó. Batta Dávid és Kuti Mariann

  Délután 1/2 5.ó.

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI  XXVII. VASÁRNAP

  Reggel 7.ó. 

  Délelőtt 1/2 11.ó. †Kaltenecker Sándorné (Anna)  21.évf. és a Frankovics nagyszülők

  Este 5.ó. 

   

   Taksony

 • Taksony HIRDETÉSEK

   A Taksonyi Karitász csoport nem fogad ruhákat, mert a Karitász helyiség átalakítás alatt áll.

 • Hirdetések: 

   Vasárnap hálát adunk Istennek, hogy a Szentíráson keresztül vezet bennünket a hit útján. Erre emlékeztet az ünnepélyesen kitett Szentírás.

   

 •  

  Taksony 2021 Szeptember 26-Október 3-ig.

  ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

  Szombat 

  Este 6.ó †Bíró Boldizsár 13.évf. és a Család elhunytjai

  Vasárnap:

  Délelőtt 1/2 9.ó.  

  Hétfő: Páli Szent Vince áldozópap

  Este 6.ó. 

   Elsőpéntek: Kis Szent Teréz szűz és egyháztanító

  Este 6.ó. 

  Szombat 

  Este 6.ó.

  Jövő vasárnap: ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP

   

  Délelőtt 1/2 9.ó. 

   

   Dunaharaszti liget

 • Liget HIRDETÉSEK

   

 • Hirdetések: 

   Vasárnap hálát adunk Istennek, hogy a Szentíráson keresztül vezet bennünket a hit útján. Erre emlékeztet az ünnepélyesen kitett Szentírás.

   

 •  Dunaharaszti Rákócziliget 2021  Szeptember 26-Október 3-ig.

  ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

  Szombat: Délután 1/2 5.ó.

   

    Vasárnap Délelőtt 1/2 10.ó.

   

   

  Elsőpéntek:

  Reggel 7.ó.

  Szombat 

  Délután 1/2 5.ó. 

   

  Jövő vasárnap: 

  ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP

  Délelőtt 1/2 10.ó.

   

   

   

   

   

   

Elérhetőség

 • Taksony Szent Anna plébánia

  2335 Taksony, Fő tér 1/b.
  Telefon: 06 (24) 518-990

  Dunaharaszti Szent István plébánia

  2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
  Telefon: 06 (24) 518-990 (taksonyi plébánia)

  Dunaharaszti Szent Imre plébánia

  2330 Dunaharaszti (Rákócziliget) - Toldi u. 28. (Némedi út / Toldi sarka).

  Bővebben...

Keresztelő

 • A gyermek keresztelése, a keresztség szentsége

  „A keresztség alapvető szentség, az összes többi szentség felvételének ez a feltétele. Egyesít Jézus Krisztussal, és bevon megváltó kereszthalálába, ezzel megszabadít az eredeti bűn és minden személyes bűn hatalmától, és lehetővé teszi, hogy vele együtt föltámadjunk egy vég nélküli életre. Mivel a keresztség szövetség Istennel, ezért az embernek ’igent’ kell rá mondania. Gyermekkereszteléskor a szülők vallják meg a hitet a gyermek helyett.” (Youcat, no. 194) Az ember a kereszteléssel lesz az Egyház tagja.

  Gyermekkeresztelés feltételei

  • Legalább az egyik szülő kéri a keresztség szentségét és ígéretet téve vállalja a gyermek keresztény nevelését
  • Legalább egy hónappal a tervezett keresztelő előtt jelentkezzenek a plébánián
  • Legkésőbb a keresztelés előtti héten jöjjenek el a szülők és keresztszülők egy felkészítő beszélgetésre
  • Ha máshol laknak, hozzanak keresztelési engedélyt a lakhely szerinti plébánostól
  • Ha a keresztszülők máshol laknak, hozzanak keresztszülői igazolást a lakhely szerinti plébánostól

Esküvő

 • A házasság szentsége

  A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös szereteten alapuló, felbonthatatlan életszövetsége, melynek lényegi elemei a házasfelek java és az élet továbbadása. „A házasság szentsége a férfinak és a nőnek az Isten és az Egyház előtt tett ígéretével jön létre, amelyet Isten elfogad és megpecsétel, és amely a házaspár testi egyesülésével teljesedik be. Mivel a szentségi házasság kötelékét maga Isten köti össze, ezért az a két felet egyikük vagy mindkettőjük haláláig összekapcsolja.” (Youcat, no. 261)

  A házasságkötés feltételei

  • Legyen mindkét fél szabad állapotú (nincs előző egyházi házasság)
  • A jegyespár együtt jelentkezzen a plébánián legkésőbb a tervezett esküvő évében január második hetéig
  • Vegyenek részt a plébániánk által szervezett jegyes tanfolyamon, mely a házaséletre készít (11 alkalom)
  • Hozzanak frissen kiállított keresztlevelet
  • Ha máshol élnek, hozzanak elbocsájtót a lakhely szerinti plébánostól
 • Jegyesoktatás - házasságra való felkészítés.

  Egyházunk tanítása szerint:

  „A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi. A házastársaknak megadja a kegyelmet, hogy egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szeretette Egyházát; ily módon a szentség kegyelme tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti felbonthatatlan egységüket, és megszenteli őket az örök élet útján.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 1661. pont)

  Plébániánkon két csoportban készülnek jegyesek a szentségi házasságra: az első csoport január közepén, a második általában április közepén indul. A kurzuson való részvétellel segítjük a szentségi házasság lényegének megértését, a házasságpárok egymás közti kapcsolatának és a leendő családnak az építését. A felkészítésben olyan házaspárok segítenek, akik keresztény életükben megélt tapasztalataikat osztják meg a jegyesekkel.

  Elérhetőségek...

 • Plébániánkon az esküvői szertartás olvasmányait a jegyespárok választhatják ki.

  A lehetőségeket a következő dokumentumban találhatják meg.

  Esküvői olvasmányok

Temetés

 • A temetésre a temetőben érdemes jelentkezni időpont egyeztetés miatt.

  Temető elérhetőségek

  2330 Dunaharaszti, Paál László utca. Telefon:  (24) 470-332

  2335 Taksony, Vörösmarty utca 13. Telefon: (24) 478 140

  Ügyintézéshez szükséges

  - halottvizsgálati bizonyítvány

  - halotti anyakönyvi kivonat (csak bemutatásra)

  További elérhetőségek

  Dunaharaszti városi temető oldala...

  Plébániák részletes elérhetőségei...Gyóntatás

Gyónási lehetőség plébániánkon

Dunaharaszti-Fő és Taksony
 • Első pénteki miséken
 • Általában a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódva
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor
Dunaharaszti-Rákócziiget
 • Első pénteki szentmisén
 • Minden hónap 2. vasárnapján a mise után, kb 10:30-tól
 • Előzetes személyes egyeztetés alapján bármikor

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Templomépítési ima

Gondviselő Mennyei Atyánk,
minden áldás és élet kútfeje,
hálát adunk Neked,
amiért mindnyájunkat magadhoz vonzol,
és Szent Fiad Testével és Vérével szüntelenül táplálva
közösséggé formálsz bennünket.
A Te jóságodból megértük,
hogy egyházközségünk kinőtte ezt a kis kápolnát.
Új templomot szeretnénk építeni a Te dicsőségedre;
erre a munkánkra kérjük áldásodat,
hisz jól tudjuk,
„hogyha az Úr nem építi a házat,
hasztalan fárad az építő” (Zsolt 127,1).
Bizalommal kérünk,
vezess minket Szentlelked által,
hogy gyümölcsözően tudjunk együtt munkálkodni
közös ügyünk megvalósításán.
Add, hogy kőből épült templomod építésén fáradozva
mi magunk is „mint élő kövek
épüljünk lelki házzá, szent papsággá” (1Pét 2,5).
Kérünk, hogy munkánkat, amit Veled kezdtünk,
segítségeddel be is fejezzük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 


>> LETÖLTÉS (24KB, doc) <<

Utoljára frissítve: szerda, 14 január 2015 17:24