Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Első szentgyónás és szentáldozás

Elsőáldozáskor a gyermekek ünnepélyes keretek között először járulnak az Úr oltárához, hogy arról a kenyér és bor színe alatt a mi Urunk Jézus Krisztus szent testét és vérét magukhoz vegyék. Ezáltal szívükben egyesülnek az Úrral, a liturgikus közösségnek pedig még aktívabb résztvevőivé válnak. Szentáldozás előtt szükséges, hogy a bűnbánat szentségében a gyermekek megvallják bűneiket Isten és az őt képviselő papja előtt, azokat megbánják és a feloldozás által bocsánatot nyerjenek, hogy így tiszta szívvel fogadhassák magukba az Úr Jézust.

Az elsőáldozás feltételei:

·         Elsőáldozáskor a gyermek legalább 4. osztályos

·         Elsőáldozás előtt legalább két évig járjon iskolai hittanra

·         Az elsőáldozás évében vegyen részt a plébániai felkészítő foglalkozásokon

·         Az elsőáldozás előtti két évben rendszeresen járjon a vasárnapi szentmisékre

·         A felkészülés végén a szükséges hittani ismeretekről adjon számot (vizsga)

·         tudjon különbséget tenni jó és rossz cselekedet között, valamint tudja megkülönböztetni a hétköznapi kenyeret és az Oltáriszentséget