Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Lelkitükrök

Hogy bűneinket felismerjük és tisztán lássuk, ebben segítenek a lelki tükrök, melyek segítségével lelkiismeret-vizsgálatot tartva készülünk a szentgyónásra
Akkor teljesítjük Isten tervét, ha életünk egyes „területei” egyformán rendezettek. Minden „terület” alaptörvénye: hogy Isten tervét akarjuk megvalósítani, valamnt, hogy szeressük ezzel is felebarátainkat (és helyesen önmagunkat), és hogy előrelépjünk az egyház egységének építésében, amely Jézus végső vágya (Jn 17,21). (Az alábbi kérdéseket pl. tanulóknak, családosoknak, időseknek, néha alkalmazniuk kell saját életkörülményeikre.)

1. Igazi élettársa lettem-e férjemnek? Állandóan gondom-e a hűséges együttlét

      és együttműködés, a teljes odaadás?

  1. Fáradoztam-e kezdettől fogva szeretetünk és házasságunk kiépítésén? Még   ma is?

 
Mikor gyóntam utoljára? Milyen gyakran szoktam áldozni?

1. „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Imádság: Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy megismerjük akaratodat és felismerjük, hogy mit hibáztunk el. Segítsd, hogy megtaláljuk problémáink megoldását, hogy Jézus útján járhassunk!
1.. Isten terve rólam

Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy Jézus kibontakozhassék bennem.
Mikor gyóntam utoljára?

Miért maradt el ilyen sokáig?