Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Lelkiismeret-vizsgálat – életem rendje alapján

Akkor teljesítjük Isten tervét, ha életünk egyes „területei” egyformán rendezettek. Minden „terület” alaptörvénye: hogy Isten tervét akarjuk megvalósítani, valamnt, hogy szeressük ezzel is felebarátainkat (és helyesen önmagunkat), és hogy előrelépjünk az egyház egységének építésében, amely Jézus végső vágya (Jn 17,21). (Az alábbi kérdéseket pl. tanulóknak, családosoknak, időseknek, néha alkalmazniuk kell saját életkörülményeikre.)1) Munkáim – anyagi javaim

a) - Munkámat(vagy a tanulást) törekszem hűséggel, örömmel végezni, mint Isten akaratát?

- Törekszem helyesen korlátozni munkámat, hogy életem egészének harmóniáját ne torzítsa el?

- Bekapcsolódok örömmel a házi munkákba? (Férjek, gyermekek, fiatalok!)

b) Anyagi javaim nem csak az enyémek: felelős vagyok közösségemért, a szegényebbekért. . „Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindened, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben.”(Mt 19,21)

- A szegényebbekért való felelősség tudatában költekezek, és használom javaimat?

- Körülményeimnek megfelelően jelentős összeggel támogatom Egyházamat és a szegényeket (a helyi karitászt)? (Kis egyházak tagjai fizetésük 10%-át egyházuk és a szegények javára ajánlják; a gazdagabbak többet.)

c) „Ne aggódjatok!” – Nehéz anyagi helyzetben rá tudom-e bízni magamat, családomat Isten Gondviselésére?

 Merek-e kérni segítséget keresztény közösségemtől, ha az élő?2. Apostoli küldetésem. „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha fellobbanna”(Lk 12,49)

Él-e bennem a jézusi küldetés tudata? Hogy továbbadjam az Örömhírt, amit én megkaptam?

Az első apostolkodás a szeretet: Törekszem-e mindenkihez úgy fordulni, hogy megérezzék Jézus szeretetét? (Munkahelyemen, iskolámban, lakó-környezetemben stb.)

Törekszem szeretni a környezetemben élő „legkisebbeket”, vagy az ellenszenveseket?

Törekszek úgy szeretni, hogy a embertársam elkezdjen „viszont” szeretni? Hisz csak így születhet kapcsolat köztünk, így tudom őt segíteni a hit felé?

Ki(ke)t „gondozok” most? Jutottam valakivel mélyebb, személyes kapcsolatba, hogy segíthessem a hit, a közösség felé?

Sikerül-e a mások iránti szeretetért olykor elveszíteni saját elgondolásomat?

Építem-e közösségemet, hogy az képes legyen másokat megszólítani, befogadni?3. Imaélet - „Csak egy a szükséges” Lk,10,4

Imáim felemelnek-e? Örömteli találkozások Istennel? Reggeli imámira szánok 15 percnyi időt? Megtervezem-e, hogyan fogok valaki(k)nek örömet szerezni ma?

Időben imádkozom este, amikor még „használható” vagyok? Van esti imámban hálaadás; megvizsgálom-e, hogy sikerült élnem elhatározásomat; átadom mai és következő napomat Jézusnak?

Napjaimban tartok megállásokat, hogy Jézushoz forduljak? egy-egy röpimával; elhatározásom felelevenítésével?

Rendszeresen élek-e a szentségek kegyelmével?  (gyónás, áldozás stb.)

Köszöntöm-e a szenvedő Megváltót a szenvedésekben? Felajánlom azokat másokért?

Családban: törekszem-e a házastársi és a családi közös imára?4. Egészség, betegség - ”Aki eszi az én testemet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon” (J 6,54)

Szánok-e elég időt a pihenésre, mozgásra, rendszeresek étkezéseim?

Szánok-e időt a (családi) kikapcsolódásra, nyaralásra?

Mindent megteszek-e egészségem rendben-tartása érdekében?

Saját betegségemben, és hozzátartozóimében (másokéban) – felfedezem-e a szenvedő Jézus titkát? El tudom-e fogadni ebben is Isten akaratát?

A leghatékonyabb gyógyszer a szeretet! – Ápolom-e a kölcsönös szeretetet környezetemben?

Külön szeretettel törődök-e a környezetemben levő betegekkel, szenvedőkkel, idősekkel?

Az idős korban meglátom-e, hogy ez az út a menny felé?5. Életem, környezetem rendje ”Nézzétek a mezők liliomait...” (Lk. 12,27)   

Törekszem-e rendet tartani: hogy lakásunk, szobám, környezetem Isten szépségét tükrözzék?

Igyekszem úgy öltözködni, ahogy Jézus vagy Mária öltözködne? (Nem kihívóan, feltűnősködve!)

Törődök-e templomunk, plébániánk gondozásáért, széppé tételéért?6. Tanulás, továbbképzés „Aki szeret.....annak kinyilatkoztatom magam”(Ján 14,21)

Szánok-e időt hitem rendszeres továbbképzésére is? (Hittan, lelkigyakorlat stb).

Arányban áll-e ez (valamiképpen) azzal az idővel, amit egyéb továbbképzésre, tanulásra fordítok?

Felelősségemnek érzem-e, hogy megismerjem a keresztény szellemű olvasmányokat, újságokat, regényeket?

Pihenésként is, törekszem e keresztény pihenési formákat, olvasmányokat, filmeket választani?7. Kapcsolatok, egység ápolása „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21)

Első helyen van-e életemben a szeretet-egység építése? Családomban, egyházi közösségemben?

Szakítok-e időt, hogy közösségemben építsem a szeretet-kapcsolatokat?

(Házasok:) Házastársammal vannak e rendszeres (heti) időpontok életünkben, lelki kapcsolatunk mélyítése céljával? Ha egyedül vagyok e vágyammal, hogyan törekszem kapcsolatunkat építeni?

Lelki kincseimet, tapasztalataimat törekszem-e megosztani másokkal, hogy ezzel Istent adjam nekik?

A kommunikációs eszközöket (pl. e-mailjaimat, face-bookot) felhasználom-e a szeretet-kapcsolatok építésére, Jézus fényének továbbadására?
Utoljára frissítve: péntek, 20 március 2015 16:53