Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

A feleség és anya lelkiismeretvizsgálata

1. Igazi élettársa lettem-e férjemnek? Állandóan gondom-e a hűséges együttlét

      és együttműködés, a teljes odaadás?

  2. Megmondok-e az uramnak mindent, kibeszélem-e magam vele, anélkül, hogy

      csekélységgel terhelném? Mellőzöm-e a kicsinyes bírálgatást és zsörtölődést?

  3. Vele hordozom-e nehéz gondjait a hivatás és család terén, igazi, vigasztaló

      részvéttel? Bizalmat, otthonosságot talál-e, ha hazajön? Gondosan készítem-e

      el az étkezéseket?

  4. Elhanyagolom-e szeretetem kimutatását ellátásában, gondozásában, a gyerme-

      kekhez viszonyítva? Félreállítottam-e a gyermekek miatt?

  5. Ápolt, csinos vagyok-e a kedvéért minden nap, és van időm a számára?

  6. Anyaian szívemen viselem-e minden baját és szükségét?

  7. Szorgalmas vagyok-e vagy lusta? Takarékos vagyok-e, értek-e a beosztáshoz?

      Mindig elégedetlenkedem-e?

  8. Rendet, tisztaságot, kedélyességet, meleget viszek-e otthonomba? Van-e ben-

      ne, ami a vallásra emlékeztet?

  9. Imádkozunk-e közösen, járulunk-e rendszeresen a szentségekhez?

10. Gyakran imádkozom-e férjemért és gyermekeimért? Szívemen fekszik-e üd-

      vösségük? "Krisztus Lelke, szenteld meg őt…!"

11. Igyekszem-e - túlzott nyüzsgés nélkül - széppé tenni a család ünnepnapjait?

12. Gondom van-e igazán uram vendégeire, becsületére válik-e ilyenkor viselke-

      désem?

13. Olyan lelkiismeretes vagyok-e, hogy az uramat soha nem nem sértem, meg

      nem szégyenítem, mások előtt (pletykával) nem ócsárolom?

14. Türelmes vagyok-e hibái és gyengéi iránt, megbocsátok neki hamarosan, és

      megint olyan jó vagyok hozzá, mint azelőtt?

15. Tiszteletben tartom-e férjem lelkiismeretét? Okosan és szeretettel gondom

      van-e rá, hogy összhangban legyen a keresztény lelkiismeret követelményei-

      vel?

16. Gondoskodom-e mindenképpen gyermekink jó keresztény neveléséről?

17. Ápolom-e a kapcsolatot közeli rokonainkkal, és jó vagyok-e a szegényekhez?

18. Öröm, vidámság, teljes hűség és töretlen szeretet uralkodik-e házasságunk-

      ban?

AZ EMBER SZÍNEDET, ISTEN SZÍVEDET LÁTJA!!!

Utoljára frissítve: péntek, 20 március 2015 16:52