Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

A férj és apa lelkiismeretvizsgálata

  1. Fáradoztam-e kezdettől fogva szeretetünk és házasságunk kiépítésén? Még   ma is?

 
2. Gondom van-e rá, hogy feleségemmel közösen megbeszéljünk mindent?

  3. Ismerem-e, elismerem-e feleségem jogos kívánságait, törekszem-e megérteni    őt és nézeteit?

 4. Lelkiismeretesen gazdálkodom-e pénzzel és vagyonnal? Feleségemet   kielégítően ellátom-e mindennel, amire saját magának, a háztartásnak, a   gyermekeknek szüksége van? Vagy fösvény vagyok a háztartásra?

 5. Feleségem és gyermekeim igazán bizalommal vannak-e hozzám, vagy    félniük kell tőlem?

  6. Mértékletes vagyok-e ivásban, dohányzásban, házastársi igényekben? Vagy   valódi önző? Uralkodom-e haragomon?

  7. Kölcsönös tisztelettel és tapintattal vagyunk-e egymás iránt? Elmulasztom-e gyakran, hogy feleségem iránt bizonyságát adjam szeretetemnek és gyengédségemnek?

  8. Sokszor megdicsérem-e, elismerésben részesítem-e feleségemet? Megünneplem-e születésnapját, névnapját, házassági évfordulónkat?

  9. Gondolok-e mindig arra, hogy feleségem boldogságát találja odaadásában, és érvényesüljön társadalmilag?

10. Szoktam-e feleségemet szidni, sértegetni, a gyermekek és idegenek előtt ócsárolni?

11. Meg vagyok-e győződve, hogy feleségem és gyermekeim nagyobb dolgokban is félelem és gátlás nélkül fordulnak hozzám?

12. Őszinte és igaz vagyok-e mindig feleségem iránt? Tud-e mindenről, amit teszek? Gyakran írok-e neki, ha úton vagyok?

13. Imádkozom-e, hozok-e áldozatot feleségemért? Erősítem-e Istenbe vetett bizalommal? "Krisztus Lelke, szenteld meg őt…!"

14. Igazán mellette állok-e szüléseiben? Osztozom-e kezdettől a gyermekek nevelésében? Segítek-e neki a házi munkában?

15. Szakítok-e elegendő időt közös szórakozásra? Udvarlok-e mindig újból neki? Vagy csak a hivatásomnak élek?

16. Sugárzik-e házasságunkból és családunkból szeretet a többi emberre, különösen a szomszédokra és a szegényekre?

17. Gondolok-e feleségem üdülésére is? Segítőkészen fordulok-e feléje élete más szükségeiben?

18. Tiszteletben tartom-e feleségem lelkiismeretét, jó példát adok-e gyermekeinknek?

AZ EMBER SZÍNEDET, AZ ISTEN SZÍVEDET LÁTJA!