Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Lelkitükör házastársak számára

Imádság: Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy megismerjük akaratodat és felismerjük, hogy mit hibáztunk el. Segítsd, hogy megtaláljuk problémáink megoldását, hogy Jézus útján járhassunk!

I. Mennyei Atyánkat mindennél jobban szeretjük

1. A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utánanézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról, egyházamról? Megbeszélem-e családommal a vasárnapi prédikációt?

2. Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e közös imádságokban? Szoktam-e sajá szavaimmal is imádkozni? Rendszeresen együtt imádkozom-e családommal?

3. A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Együtt megyek-e szentmisére családommal? Tevékeny-e részvételem? Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? Családi ünnepeken is megyek-e szentmisére? Segítségére vagyok-e másoknak, hogy részt tudjanak venni a vasárnapi szentmisén?

4. A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat, szavaimat és indulataimat? Egészges-e az életmódom, mértékletes vagyok-e? Megbánom-e naponta bűneimet? Meg tudok-e másoknak bocsátatni Jézus kedvéért? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

II: Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket

1. Házastársam: Szeretem-e, mint régen? Minden nap teszek-e érte valamit? Figyelms vagyok-e, kimutatom-e szeretetemet? Észreveszem-e, megdicsérem-e kedvskedését? Érdekel-e a munkája, napigondja-baja? Megbízom-e benne, őszinte vagyok-e hozzá? Segítek-e neki mindenben? Nem vagyok-e önző, aki csak a saját örömét, kényelmét keresi? Van-e időnk egymás számára, meg tudunk-e beszélni mindent? Elviselem-e hibáit, nem panaszkodom-e mások előtt? Kedves vagyok-e rokonaihoz, régi ismerőseihez, munkatársaihoz? Ügyelek-e külsőmre otthon is? Szívesen vagyok-e otthon, törekszem-e arra, hogy házastársam jól érezze magát mellettem?

2. Gyermekeink: Vállalok-e értük áldozatot, még kényelmem árán is? Következetes vagyok-e nevelésükben, egyetértek-e házastársammal ezekben a kérdésekben? Jó példát adok-e nekik, foglalkozom-e valük, őszinte vagyok-e hozzájuk, és ők bizalommal fordulhatnak-e hozzám? Komolyan veszem-e vallási nevelésüket, gondoskodom-e hitoktatásukról? Törődöm-e azzal, mit olvasnak, kivel játszanak, mivel törtik idejüket? Szeretettel fegyelmezem-e őket?

3. Otthonunk: Törődöm-e otthonommal? Családom tagjai jól érzik-e magukat otthon? Szívesen látom-e vendégeiket? Milyen vagyok a közös étkezések alkalmával? Vannak-e közös programjaink és rész veszek-e bennük?

4. Szüleink Sajátoménak tekintem-e házastársam szüleit? Megbecsülöm-e szüleinket? Segítek-e nekik? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e kihasználni őket? Elnéző vagyok-e gyengeségeik iránt?

5. Barátok, ismerősök: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki épségére és egészségére? Hogyan viselkedem és bánok nőkkel, férfiakkal? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?

6. Közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Továbbképzem-e magamat? Részt veszek-e a közösség életében? Vállalok-e társadalmi munkát? igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e? Elviselem-e az embereket és én elviselhető vagyok-e?

7. Az Egyház: Részt veszek-e a keresztény közöség életében? Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e?