Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Lelki tükör ritkán gyónók számára - a Tízparancs alapján

Mikor gyóntam utoljára?

Miért maradt el ilyen sokáig?

1.Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!

         - Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és em-

           bertársaimat szolgálni?)

         - Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-

           vizsgálatot?

2. Isten nevét hiába ne vedd!

         - Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya

           szavak kíséretében? - Milyen gyakran?)

         - Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e

           egy fohászt, ha káromlást hallok?)

         - Esküdöztem fölöslegesen? - Szent dolgokkal tréfálkoztam?

3. Az Úr napját szenteld meg!

         - Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hány-

           szor?)

         - Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt?

         - Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?

         - A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből?

           (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

         - Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerez-

           ni nekik?

         - Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán stb.)

5. Ne ölj!

         - Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? - Másoknak fájdalmat o-

           kozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)

         - Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?)

         - Csábítottam-e mást bűnre?

6. Ne paráználkodj!

         - Paráználkodtam-e? - Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?

         - Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?

         - Cselekedtem-e tisztátalant - mással vagy magammal ("önkielégítés"?)

           (Hányszor?)

         - Ha parázna gondolatom támadt, próbáltam-e lélekben Istenhez fordulni?

7. Ne lopj!

         - Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)

         - Vigyáztam-e magam és mások holmijára?

         - Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, vona-

           ton?)

         - Nem "lopom-e" az időt? - Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (Hittan,

           tanulás, munka?)

8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

         - Hazudtam? - Okoztam-e ezzel másnak kárt?

         - Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)

         - Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

         - Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére stb.?)

         - Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

Köszönöm, Uram, hogy megmutattad gyengeségemet és a Te Jóságodat.

Add, hogy erődből új életet kezdhessek!
Utoljára frissítve: péntek, 20 március 2015 17:32