Plebi.hu

Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái

Ligeti templomépítés - Plebi.hu - Dunaharaszti és Taksony római katolikus plébániái
Templomépítés támogatása

Alapgondolat

Dunaharaszti város Szent Imre Plébánia egyházközségében évek óta él a vágy, hogy az 1944-ben felrobbantott temploma helyébe újat építsen. Idén tavasszal megüresedett egy ingatlanunk, és a helyes hasznosításról beszélgetve ismét felmerült a templomépítés lehetősége. Az egyháztanács néhány tagja, Láng András plébánossal együtt, meglátogatta a környéken az elmúlt tíz évben épült nyáregyházi és a táborfalvi templomot. Az ott látottak megerősítettek minket abban, hogy nem lehetetlen vállalkozás a templomépítés. Ezután az egyházközség tagjait is megkérdeztük, támogatnák-e a templom építését. A kérdőívekre adott válasz egyértelműen pozitív volt. Néhányan, saját elhatározásból, de magunk mögött tudva plébános atya támogatását, hétről hétre összeültünk, hogy a megvalósítást egy-egy lépéssel előrébb vigyük. E munka eredménye az alábbi oldal.

Úgy érezzük, hogy a kornak, amelyben élünk, szüksége van jelre, Dunaharaszti város szívében. Olyan templomot szeretnénk építeni, amely külsejében félreérthetetlenül jelzi Isten jelenlétét városunkban, belülről pedig megőrzi az eddig kialakult meleg, befogadó és családias légkört. Fontosnak tartjuk emellett, hogy ez a munka az egyházközséget még jobban összekovácsolja. Templomépítési szándékunkat a Szent István Egyházközség tagjai is támogatólag fogadták, reméljük, hogy ezáltal is erősödik a köztünk lévő kapcsolat.

Ligeti templom

A ligeti plébánia története

1924-ben a község telket adományozott a templomépítés céljaira. Mindezt az itteni Petőfi–telep és Rákóczi–liget lakóinak egyre növekvő száma tette szükségessé. 1925-ben gyűjtést rendeztek, hogy a templomépítést elkezdhessék. 1926-ban és 1932-ben országos gyűjtést is indítottak. Többször kaptak segélyt a Vallásalaptól is. 1927-ben már szükségkápolnával rendelkeztek. 1929-ben szerződést kötöttek a helyi iparosokkal. 1933-ban sikerült az építkezést befejezniök. 1934-ben a hívek kéréssel fordultak a püspökhöz, hogy számukra külön lelkészséget állítson fel. 1937-ben a hitoktató számára lakást építettek. Ettől kezdve pap is élt közöttük. 1939-ben kihelyezett káplánságot hoztak létre. Ekkor 2800 lakója volt a község eme részének, többnyire egyszerű munkások. 1951. február 1-jén önálló plébániává alakult.

A II. világháború végén a visszavonuló német hadsereg a dunaharaszti templommal együtt Rákóczi-liget templomát is felrobbantotta. Ekkor a lelkészség házában szükségkápolnát hoztak létre, mely azóta is megvan. Ehhez 1954-ben haranglábat építettek. 1957-ben megkísérelték az 1945-ben lerombolt templomuk újjáépítését, de tervüket nem tudták megvalósítani. A plébániát 1976-ban renoválták. Historia Domusa 1951-ben kezdődik.

A terveket az alábbiakban bemutatjuk.

Alkategóriák

Templomterv kidolgozása

A koncepciótervek beérkezése után széleskörű közvélemény kutatást végeztünk (szavazólapok, Internetes szavazás, személyes meghallgatások, szakemberek bevonása stb.). Ennek eredménye képpen egybehangzóan Apró Tamás koncepcióterve került kiválasztásra az engedélyezési terv létrehozására. A tervezéshez bevonásra kerültek a szakhatóságok, valamint az egyházi szakemberek. Itt már nem csak a szép kinézet és a funkcionalitás számított, hanem több szakág szakembereit is meg kellett hívnunk a munkába, többek között: építészet, talajmechanika, statika, szentély-tervezés, hang-tervezés, villamos és épületgépészet, energia tervezés, kertépítészet,öntözés, parkolás.

Elemek megtekintése...

Koncepciótervek

2012 nyár végén családjaink és közösségünk összefogásából kialakult egy 6 főből álló tervező csoport. A kis közösség sok energiát fektetett a templom leendő építésének előkészítésébe. Ennek eredménye képpen az új templomra 7 különböző koncepció terv készült. A neves tervezőirodák, YBL díjas, Europa Nostra díjas tervezők mellett a közösség által javasolt tervezőket, helyben lakó tervezőket, valamint nemrég végzett tervezőket is megkértünk a tervek készítésére.

Elemek megtekintése...